Saltar apartados

Títols Propis

TÍTOLS PROPIS
TÍTOLS PREGRAU

 

TÍTOLS PROPIS

Màster: El seu objectiu és oferir una formació multidisciplinària, adaptada a les demandes de la societat, que afavorisca l'actualització de coneixements i l'especialització professional. La seua càrrega lectiva serà d'un mínim de 60 i un màxim de 120 crèdits ECTS.

Especialista: Aborda matèries de qualsevol branca del saber orientades a la seua aplicació en activitats professionals. La seua càrrega lectiva és de 30 crèdits ECTS.

Expert: El seu objectiu és el perfeccionament i l'especialització professional. La seua càrrega lectiva és de 20 crèdits ECTS

Relació de títols propis oferits per aquesta Universitat.

 

Normativa

Normativa sobre ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant aprovada en Consell de Govern de 14 d'abril (BOUA 15/04/2014).

Procediment

 

El/L'estudiant sol·licitarà l'expedició del títol propi que haja cursat en aquesta Universitat, a través de les aplicacions UA Cloud (Campus Virtual), eAdministració.

Més informació en el següent enllaç:

- Procediment de sol·licitud i tramitació del títol

 

Lliurament del títol

Les modalitats de lliurament del títol són:

- A l'interessat, prèvia presentació del D.N.I. original

- Autoritzar a una altra persona per a realitzar el tràmit de recollida de títol

Autorització

Sol·licitar el seu enviament:

- A Espanya a l'adreça de l'alumne

- En l'estranger a l'Ambaixada/Consolat General més pròxim al seu lloc de residència.

L'enviament es realitza per correu postal certificat.

L'enviament del títol reporta la taxa que, a aquest efecte, contempla la Llei 7/2014, de 22 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització DOCV 06/08/2019

·Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros,

·Enviaments amb destinació Europa: 30 euros,

·Enviaments amb destinació altres països: 50 euros.

La sol·licitud d'enviament postal es realitzarà presentant el següent imprès emplenat, juntament amb una còpia del seu Document d'Identitat.Tota la documentació ha d'estar escanejada en un únic arxiu, l'arxiu haurà de ser cridat amb els Cognoms, Nom del sol·licitant.

La documentació es presentarà adjuntant-la en el formulari que apareix en punxar en Contacta amb nosaltres-2.

 

Una vegada rebuda la seua petició, es generarà la taxa d'enviament del títol i se li remetrà a l'adreça de correu electrònic que apareix en el formulari emplenat. Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no es realitze l'abonament de la taxa. Els enviaments de títols es realitzaran una vegada al mes

 

 

El/L'estudiant tindrà un termini de 5 anys des de la data de pagament de les taxes d'expedició del títol per a la seua recollida. Passat aquest termini, podran ser destruïts, segons indica la legislació vigent.

 

 

 

Legalització de Títols Propis

- Països signataris del Conveni de La Haya:

1º- Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques pel Notari designat per la Universitat.

2º- Reconeixement de les signatures del Notari pel Degà del Col·legi Notarial d'Alacant

 

-Països no signataris del Conveni de La Haya:

1º- Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques pel Notari, designat per la Universitat

2º- Reconeixement de les signatures del Notari pel Degà del Col·legi Notarial d'Alacant

3º- Legalització per la Secció de Legalització del Ministeri de Justícia

4º- Legalització per la Secció de Legalització del Ministeri d'Afers exteriors

5º- Reconeixement de les signatures anteriors per la Representació Diplomàtica o consular a Espanya del País on ha de fer efecte el document

 

Títols de Pregrau

Els ensenyaments de pregrau de la Universitat d'Alacant es divideixen segons els cicles acadèmics que consten:

a) de primer cicle

b) de primer i segon cicle

c) de segon cicle

Aquests estudis estan a extingir.

 

Normativa

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre títols propis de pregrau, Junta de Govern de 17 de març de 2000 i modificada en Junta de Govern de 16 de juny de 2000.

Derogada per la Normativa sobre ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant aprovada pel Consell de Govern de 14 d'abril de 2014 (BOUA 15/04/2014)

 

Procediment de sol·licitud

L'alumne sol·licitarà l'expedició del títol propi de pregrau dels estudis que haja cursat en aquesta Universitat en la secretaria del centre/departament/institut corresponent.

 

Imprès de sol·licitud

Imprés sol·licitud expedició títol

Imprés sol·licitud expedició títol

 

Documentació a aportar

. Sol·licitud d'expedició

. Fotocòpia del D.N.I., passaport o un altre document d'identitat vàlid i en vigor en l'estat membre de la Unió Europea.

. Rebut del pagament de les taxes

 

Lliurament del títol

Les modalitats de lliurament del títol són:

- A l'interessat, prèvia presentació del D.N.I. original

- Autoritzar a una altra persona per a realitzar el tràmit de recollida de títol

Autorització

- Sol·licitar el seu enviament:

- A Espanya a l'adreça de l'alumne

- En l'estranger a l'Ambaixada/Consolat General més pròxim al seu lloc de residència.

L'enviament es realitza per correu postal certificat.

L'enviament del títol reporta la taxa que, a aquest efecte, contempla la Llei 7/2014, de 22 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització DOCV 06/08/2019

·Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros,

·Enviaments amb destinació Europa: 30 euros,

·Enviaments amb destinació altres països: 50 euros.

 

La sol·licitud d'enviament postal es realitzarà presentant el següent imprès emplenat, juntament amb una còpia del seu Document d'Identitat.Tota la documentació ha d'estar escanejada en un únic arxiu, l'arxiu haurà de ser cridat amb els Cognoms, Nom del sol·licitant.

La documentació es presentarà adjuntant-la en el formulari que apareix en punxar en Contacta amb nosaltres-2.

 

Una vegada rebuda la seua petició, es generarà la taxa d'enviament del títol i se li remetrà a l'adreça de correu electrònic que apareix en el formulari emplenat. Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no es realitze l'abonament de la taxa. Els enviaments de títols es realitzaran una vegada al mes

El/L'estudiant tindrà un termini de 5 anys des de la data de pagament de les taxes d'expedició del títol per a la seua recollida. Passat aquest termini, podran ser destruïts, segons indica la legislació vigent.

 

Legalització de Títols Propis

 

- Països signataris del Conveni de La Haya:

1º- Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques pel Notari designat per la Universitat.

2º- Reconeixement de les signatures del Notari pel Degà del Col·legi Notarial d'Alacant

 

-Països no signataris del Conveni de La Haya:

1º- Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques pel Notari, designat per la Universitat

2º- Reconeixement de les signatures del Notari pel Degà del Col·legi Notarial d'Alacant

3º- Legalització per la Secció de Legalització del Ministeri de Justícia

4º- Legalització per la Secció de Legalització del Ministeri d'Afers exteriors

5º- Reconeixement de les signatures anteriors per la Representació Diplomàtica o consular a Espanya del País on ha de fer efecte el document

Títols


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9344

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464