Saltar apartados

Suplement Europeu al Títol

El Suplement Europeu al Títol (SET) és el document que acompanya a cadascun dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.

Actualment només es podrà sol·licitar l'expedició del SET per als actuals estudis de primer i segon cicle (Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte i Enginyer).

El Set es podrà expedir a tots els alumnes que hagen sol·licitat el seu títol universitari a partir de l'entrada en vigor del RD 1044/2003 d'1 d'agost (curs acadèmic 2002-03), sempre que el seu pla d'estudis estiga estructurat en crèdits i en vigor a 12/09/2003.

Normativa

- Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost (BOE 11-09-2003) pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les Universitats del Suplement Europeu al Títol.

- Criteris adoptats en Consell de Govern de data 4 de març de 2008 per a l'expedició del SET (Suplement Europeu al Títol)

- Ordre de 26 de setembre de 2005, de la Conselleria d'empresa, Universitat i Ciència, per la qual s'aprova la versió en valencià del Suplement Europeu al Títol (DOGV 27/10/2005)

- Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost (BOE 21/08/2007) sobre expedició de títols universitaris de Master i Doctor

- RD 1002/2010, de 5 agost (BOE 06/08/2010), sobre expedició de títols universitaris oficials

Procediment

L'alumne sol·licitarà l'expedició del SET dels estudis que haja cursat en aquesta Universitat en la secretaria del seu centre. Serà requisit imprescindible haver sol·licitat prèviament l'expedició del títol universitari oficial.

Documentació a aportar

- Sol·licitud del SET

- Fotocòpia del DNI, passaport o un altre document d'identitat vàlid i en vigor en l'estat membre de la Unió Europea.

- Pagament de taxes

Imprès de sol·licitud

Imprés sol·licitud SET

Imprés sol·licitud SET

Imprés sol·licitud conjunta de Títol i SET

Imprés sol·licitud conjunta de Títol i SET

Lliurament del SET

El lliurament del SET es realitzarà en el mateix acte de recollida del Títol Oficial Universitari.

Títols


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9344

Fax: (+34) 96 590 9441

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464