Saltar apartados

Preguntes

 

¿On se sol·licita el títol?

¿Quan puc arreplegar el meu títol universitari oficial?

¿On es pot retirar el títol?

¿En quin estat es troba la meua sol·licitud de Títol?

¿Puc sol·licitar que envien el títol universitari oficial al meu domicili?

¿Pot una altra persona arreplegar el títol universitari en el meu nom?

¿On puc compulsar el títol?

¿Quins tràmits he de fer si perd el meu títol universitari oficial?

¿Com i quan es pot sol·licitar un duplicat de títol universitari oficial?

¿Quins premis es poden incloure en els títols universitaris?

¿Com es legalitza un títol universitari oficial?

¿Com es legalitza un títol propi?

¿Què és el Suplement Europeu al Títol?

¿Com se sol·licita el SET?

¿Què és l'homologació d'un títol estranger a un títol habilitante espanyol?

¿Què és l'equivalència d'un títol estranger a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial?

¿Quin és la correspondència d'un títol "pre-Bolonya" i els nivells MECES? 

 

¿On se sol·licita el títol?

El títol s'ha de sol·licitar en la Secretaria del centre on s'han cursat els estudis.

En els títols de Grau, Màster i Doctor a partir del Reial decret 56/2005, s'ha establit un procediment per a la sol·licitud del títol a través de l'UA Cloud (Campus Virtual).

 

¿Quan puc arreplegar el meu títol universitari oficial?

Una vegada notificat a l'estudiant que el títol està disponible per al seu lliurament té un termini de 5 anys des de la data de pagament de les taxes d'expedició del títol per a la seua recollida.

 

¿On es pot retirar el títol?

La recollida del títol es realitzarà en el Servei d'Alumnat-Unitat de Títols

 

¿En quin estat es troba la meua sol·licitud de Títol?

Per a saber en quin estat es troba la teua sol·licitud de títol ens has d'enviar un formulari a través de la icona que apareix en el marge esquerre de la nostra pàgina web:

Contacta amb nosaltres-2

 

¿Puc sol·licitar que envien el títol universitari oficial al meu domicili?

No, però es pot enviar a les Delegacions o Subdelegacions del Govern, Ambaixades o Consolats Generals més pròximes al seu lloc de residència.

La legislació vigent (art. 6, apartat 1 i 2 de l'Ordre Ministerial de 8 de juliol de 1988, BOE de 13 de juliol del 88) preveu les següents modalitats de lliurament del títol:

  • Ho pot arreplegar l'interessat, prèvia presentació del Document d'Identitat original.
  • L'interessat pot autoritzar a una altra persona, mitjançant poder notarial.
  • Pot sol·licitar el seu enviament a les Delegacions o Subdelegacions del Govern, Ambaixades o Consolats Generals més pròximes al seu lloc de residència. L'enviament es realitzarà per correu postal certificat. Si tria aquesta opció l'estudiant assumirà els riscos per pèrdua que es puga ocasionar, assumint si escau, les taxes de reimpressió.

 

-L'enviament del títol reporta la taxa que, a aquest efecte, preveu la Llei 7/2014, de 22 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització DOCV 06/08/2019

·Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros,

·Enviaments amb destinació Europa: 30 euros,

·Enviaments amb destinació altres països: 50 euros.

-En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa. Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes:

·Família nombrosa general o família monoparental general(50%).

·Família nombrosa especial o família monoparental especial(100%)

·Discapacitat igual o superior al 33% (100%)

·Víctima de bandes armades i elements terroristes o víctimes de la violència de gènere(100%).

 

La sol·licitud d'enviament postal es realitzarà presentant el següent imprès emplenat, juntament amb una còpia del seu Document d'Identitat.Tota la documentació ha d'estar escanejada en un únic arxiu, l'arxiu haurà de ser cridat amb els Cognoms, Nom del sol·licitant.

La documentació es presentarà adjuntant-la en el formulari que apareix en punxar en Contacta amb nosaltres-2.

 

Una vegada rebuda la seua petició, es generarà la taxa d'enviament del títol i se li remetrà a l'adreça de correu electrònic que apareix en el formulari emplenat. Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no es realitze l'abonament de la taxa. Els enviaments de títols es realitzaran una vegada al mes

 

El/L'estudiant tindrà un termini de 5 anys des de la data de pagament de les taxes d'expedició del títol per a la seua recollida. Passat aquest termini, podran ser destruïts, segons indica la legislació vigent.

 

 

¿Pot una altra persona arreplegar el títol universitari en el meu nom?

Solament si està autoritzat amb un PODER NOTARIAL (document redactat davant notari).

 

¿On puc compulsar el títol?

Si desitja compulsar el seu títol definitiu expedit per la Universitat d'Alacant ha de dirigir-se a la Unitat de Títols-Servei d'Alumnat.

 

¿Quins tràmits he de fer si perd el meu títol universitari oficial?

En primer lloc cal publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la pèrdua del títol. Una vegada publicat, el següent pas, és la sol·licitud del duplicat del títol.

 

¿Com i quan es pot sol·licitar un duplicat de títol universitari oficial?

Quan existisca una modificació de les dades personals de l'alumne (canvie nom, cognom, nacionalitat, etc) i que haja de reflectir-se en el text del mateix. Exigirà l'anul·lació del títol original i l'expedició d'un duplicat.

¿Quins premis es poden incloure en els títols universitaris?

Per a les titulacions anteriors a Bolonya, es pot incloure en el títol universitari: Premi Extraordinari atorgat per la Universitat d'Alacant, Premi Nacional atorgat pel Ministeri d'Educació i Premi al Rendiment Acadèmic atorgat per la Generalitat Valenciana.

En les noves titulacions de l'EEES, Grau, Màster i Doctor no s'inclouen aquests premis.

¿Com es legalitza un títol universitari oficial?

- Països signataris del Conveni de La Haya:

1º- Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques que expedeixen el document pel Servei de Títols del Ministeri d'Educació

2º- Legalització pròpiament dita en la Secció de Legalització del Ministeri de Justícia

 

-Països no signataris del Conveni de La Haya:

1º- Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques que expedeixen el document pel Servei de Títols del Ministeri d'Educació

2º-Legalització per la Secció de Legalització del Ministeri d'Afers exteriors

3º- Reconeixement de les signatures anteriors per la Representació Diplomàtica o consular a Espanya del País on ha de fer efecte el document.

 

¿Com es legalitza un títol propi?

- Països signataris del Conveni de La Haya:

1º- Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques pel Notari designat per la Universitat.

2º- Reconeixement de les signatures del Notari pel Degà del Col·legi Notarial d'Alacant

 

-Països no signataris del Conveni de La Haya:

1º- Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques pel Notari, designat per la Universitat

2º- Reconeixement de les signatures del Notari pel Degà del Col·legi Notarial d'Alacant

3º- Legalització per la Secció de Legalització del Ministeri de Justícia

4º- Legalització per la Secció de Legalització del Ministeri d'Afers exteriors

5º- Reconeixement de les signatures anteriors per la Representació Diplomàtica o consular a Espanya del País on ha de fer efecte el document

 

¿Què és el Suplement Europeu al Títol?

El Suplement Europeu al Títol (SET) és el document que acompanya a cadascun dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior. (Art.3, RD 1044/2003, d'1 d'agost)

En l'actualitat, en la Universitat d'Alacant s'expedeix el SET per als estudis de primer i segon cicle (Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte i Enginyer).

El SET s'expedeix en trilingüe (castellà, valencià i anglès)

En cap cas, és un substitut del títol original ni una transcripció del mateix. No és un sistema automàtic que garantisca el reconeixement.

 

¿Com se sol·licita el SET?

Per als estudis de primer i segon cicle, a partir del curs acadèmic 2010/11 el SET s'expedeix juntament amb el títol universitari oficial d'Enginyer, Arquitecte, Llicenciat, Enginyer tècnic, Arquitecte Tècnic, Diplomat.

En sol·licitar el títol universitari es tramita al mateix temps el SET i s'arrepleguen els dos junts.

 

¿Què és l'homologació d'un títol estranger a un títol habilitante espanyol?

És l'homologació d'un títol estranger d'educació superior a un títol oficial universitari espanyol de Grau i Màster que done accés a una professió regulada. El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'interessat dirigida al títular del Ministeri d'Educació.

Més informació en Ministeri d'Educació

Regulat en el RD 967/2014, de 21 de novembre, BOE 22/11/2014

 

¿Què és l'equivalència d'un títol estranger a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial?

És l'equivalència de títols estrangers d'educació superior a les titulacions universitàries oficials de Grau i Màster, que no siguen requisit d'accés a l'ejerccio d'un professió regulada.

El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'interessat dirigida al títular del Ministeri d'Educació.

Més informació en Ministeri d'Educació

Regulat en el RD 967/2014, de 21 de novembre, BOE 22/11/2014

 

¿Quin és la correspondència d'un títol "pre-Bolonya" i els nivells MECES?

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport reconeixerà la correspondència del títol d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).

Més informació en Ministeri d'Educació

Regulat en el RD 967/2014, de 21 de novembre, BOE 22/11/2014

Títols


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9344

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464