Saltar apartados

Certificat d'equivalència acadèmica de Doctor

 

Correspon a les universitats la declaració d'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de Doctor.

Normativa

- R. D. 967/2014 de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior de la títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer tècnic i Diplomat.(BOE 22/11/2014)

- Normativa de la Universitat d'Alacant aprovada per Consell de Govern de 24 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a la declaració d'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de doctor.

Procediment de sol·licitud

El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de la persona interessada dirigida al rector en l'Escola de Doctorat.

Lliurament del certificat

En el moment en el qual el certificat estiga disponible, se li notificarà a l'estudiant, mitjançant correu electrònic dirigit a l'adreça indicada per l'alumne en la sol·licitud d'expedició.

La legislació vigent (art. 6, apartat 1 i 2 de l'Ordre Ministerial de 8 de juliol de 1988, BOE de 13 de juliol del 88) preveu les següents modalitats de lliurament del títol:

  • Ho pot arreplegar l'interessat, prèvia presentació del Document d'Identitat original.
  • L'interessat pot autoritzar a una altra persona, mitjançant poder notarial.
  • Pot sol·licitar el seu enviament a les Delegacions o Subdelegacions del Govern, Ambaixades o Consolats Generals més pròximes al seu lloc de residència. L'enviament es realitzarà per correu postal certificat. Si tria aquesta opció l'estudiant assumirà els riscos per pèrdua que es puga ocasionar, assumint si escau, les taxes de reimpressió.

 

-L'enviament del títol reporta la taxa que, a aquest efecte, contempla la Llei 7/2014, de 22 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització DOCV 06/08/2019

·Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros,

·Enviaments amb destinació Europa: 30 euros,

·Enviaments amb destinació altres països: 50 euros.

-En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa. Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes:

·Família nombrosa general o família monoparental general(50%).

·Família nombrosa especial o família monoparental especial(100%)

·Discapacitat igual o superior al 33% (100%)

·Víctima de bandes armades i elements terroristes o víctimes de la violència de gènere(100%).

 

La sol·licitud d'enviament postal es realitzarà presentant el següent imprès emplenat, juntament amb una còpia del seu Document d'Identitat.Tota la documentació ha d'estar escanejada en un únic arxiu, l'arxiu haurà de ser cridat amb els Cognoms, Nom del sol·licitant.

La documentació es presentarà adjuntant-la en el formulari que apareix en punxar en Contacta amb nosaltres-2.

 

Una vegada rebuda la seua petició, es generarà la taxa d'enviament del títol i se li remetrà a l'adreça de correu electrònic que apareix en el formulari emplenat. Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no es realitze l'abonament de la taxa. Els enviaments de títols es realitzaran una vegada al mes

 

El/L'estudiant tindrà un termini de 5 anys des de la data de pagament de les taxes d'expedició del títol per a la seua recollida. Passat aquest termini, podran ser destruïts, segons indica la legislació vigent.

 

 

 

 

 

Títols


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9344

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464