Saltar apartados

Reclamació dels Resultats

Curs 2018-19

MOLT IMPORTANT

 
Els processos de consulta de qualificacions, DESCÀRREGA de les  QUALIFICACIONS, reclamació i segona revisió i sol·licitud de veure els exercicis hauràn de realitzar-se a través del portal de l'alumne situat en la següent adreça web:
 
 
Per a entrar al portal per primera vegada serà necessari tenir el codi d'usuari i la clau que es troben en la fulla d'etiquetes de l'alumne.
Clave usuario PASEU

1. Els alumnes podran sol·licitar, per a cada assignatura, després de la seua qualificació en la prova: 

a) Una Reclamació sobre la qualificació obtinguda davant la Comissió Gestora de les proves: la reclamació suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i qualificació. Sol·licitar reclamació d'alguna assignatura anul·la la possibilitat de demanar una segona correcció.

El resultat de la Reclamació no inclou la possibilitat de disminució de la qualificació inicialment obtinguda, excepte si es detecta un error material en la introducció de les qualificacions, en aquest cas s'esmenarà aquest error encara que supose una disminució de la nota inicial.

b) Una segona correcció del seu exercici per un nou corrector davant el President del Tribunal. La qualificació serà la mitjana de les dues correccions:  la segona correcció suposa que un altre corrector corregirà de nou l'examen. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dues qualificacions.

Els exàmens que en la segona correcció presenten una diferència de dues o més punts respecte de la primera qualificació passaran a un Tribunal que efectuarà una tercera correcció de l'exercici. En aquest cas la nota definitiva serà la mitjana de les tres correccions. 

El resultat de la segona correcció podrà ser, per tant, IGUAL, INFERIOR o SUPERIOR a la qualificació inicialment obtinguda, la qual cosa comportarà la corresponent modificació del resultat de les proves d'accés, segons com pertocarà en cada cas.

2 . L'alumne podrà demanar reclamació d'algunes assignatures i segona correcció d'unes altres. En cas que un alumne present alhora una Reclamació i demane una segona correcció de la mateixa assignatura, només es tindrà en compte la Reclamació en aquesta. 

3 .La presentació de sol·licituds de reclamació o 2a correcció s'efectuarà en la Universitat respectiva únicament a través del Portal de l'Alumne, sent el termini de presentació de sol·licituds de tres dies hàbils, a partir de la data de publicació de les qualificacions. Aquest termini és improrrogable de manera que les reclamacions presentades fora de termini seran desestimades.

a) Per a la convocatòria ordinària, des del 17 fins al 19 de juny (fins a les 14 hores) a través del   Portal de l'Alumne  

b) Per a la convocatòria extraordinària, des del 12 fins al 16 de juliol (fins a les 14 hores) a través del Portal de l'Alumne 

4. La comunicació dels resultats tant de la Reclamació com de la Segona Correcció es farà pública: 

a) Per a la convocatòria ordinària, 21 de juny en el Portal de l'Alumne a partir de les 17 hores.

b) Per a la convocatòria extraordinària, 18 de juliol en el Portal de l'Alumne a partir de les 14 hores.

5. Els estudiants podran presentar una Reclamació antela Comissió Gestora respecte de la seua 2a o 3a (si n'hi hagués) correcció segons el següent calendari: 

a) Per a la convocatòria ordinària, dies des del 26 fins al 28 de juny (fins a les 14 hores) a través del Portal de l'Alumne 

b) Per a la convocatòria extraordinària, dies des del 19 fins al 23 de juliol (fins a les 14 hores) a través del Portal de l'Alumne 

6 .La Comissió Gestora farà públiques les resolucions el dia 2 de juliol en la convocatòria ordinària i el dia 25 de juliol en la convocatòria extraordinària. Aquesta resolució de la Comissió, esgota la via administrativa. 

7. L'estudiant podrà veure els exàmens de la segona correcció quan haja acabat tot el procés de correcció i reclamació. 

a) Per a la convocatòria ordinària, el 3 i 4 de juliol a través del Portal de l'Alumne 

b) Per a la convocatòria extraordinària, el 26 i 29 de juliol a través del Portal de l'Alumne 

El procés de juny  tindrà lloc el dia 8 de juliol , en l'Aulari II, a les 11 hores i amb la següent distribució de Tribunals i aules:

Tribunals 1, 2 i 3: Aula E01

Tribunals 4, 5 i 6: Aula E02

Tribunals 7, 8 i 9: Aula E03

Tribunals 10 i 11: Aula E04

El procés de juliol tindrà lloc el dia 30 de juliol , en la Sala de Reunions de Rectorat,  a les 11 hores i per a tots els Tribunals.

L'alumne haurà d'idenficarse amb el seu DNI, NIE o Passaport per a poder veure els exàmens. Unicamente l'alumne podrà veure l'exámen. No s'admetrà a cap altra persona en el procediment.

  • L'alumne podrà veure cada exercici durant 15 minuts.
  • No podran escriure gens en els exàmens, ni tampoc prendre notes sobre el contingut o prendre fotografies o  realitzar-ne qualsevol tipus de còpia.
  • No podran realitzar cridades mentre dure el procediment de veure els exàmens ni preguntar sobre la correcció del mateix.
  • L'incompliment de qualsevol dels punts anteriors suposarà l'anul·lació del procediment.

Proves d'Accés a la Universitat


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Aptdo Correos 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464