Saltar apartados

Reclamació dels Resultats

Curs 2020-21

MOLT IMPORTANT

Els processos de consulta de qualificacions, DESCÀRREGA de les  QUALIFICACIONS , Revisió i sol·licitud de veure els exercicis  s'hauran de realitzar a través del portal de l'alumne situat en la següent adreça web:
 
 
Per a entrar al portal per primera vegada serà necessari tenir el codi d'usuari i la clau que es troben en el full d'etiquetes de l'alumne.
Clave usuario PASEU

1. Els alumnes podran sol·licitar, per a cada assignatura, després de la seua qualificació en la prova una Revisió de les seues qualificacions dels exàmens de les PAU:

  • La Revisió consistirà a comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de primera correcció i qualificació i també a fer una segona correcció de l'examen.
  • Tot el procés de Revisió serà realitzat per un corrector diferent del que ha fet la primera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dues qualificacions.
  • Si la diferència entre la primera i la segona correcció és de dos punts o més, es farà una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions.
  • El resultat de la Revisió podrà baixar, pujar o mantenir la nota donada inicialment.

 

2 . La presentació de sol·licituds de Revisió s'efectuarà en la Universitat respectiva únicament a través del  Portal de l'Alumne, sent el termini de presentació de sol·licituds de tres dies hàbils, a partir de la data de publicació de les qualificacions. Aquest termini és improrrogable de manera que les reclamacions presentades fora de termini seran desestimades.

a) Per a la convocatòria ordinària, del 21 al 25 de juny (fins a les 14 hores)  a través del   Portal de l'Alumne 

b) Per a la convocatòria extraordinària, del 16 al 20 de juliol (fins a les 14 hores) a través del Portal de l'Alumne

 

3. La comunicació dels resultats de la Revisió es farà pública: 

a) Per a la convocatòria ordinària, 30 de juny en el Portal de l'Alumne a partir de les 14 hores.

b) Per a la convocatòria extraordinària, 22 de juliol en el Portal de l'Alumne a partir de les 14 hores.

 

4. L'estudiant podrà veure els exàmens de la Revisió quan haja acabat tot el procés de revisions. 

a) Per a la convocatòria ordinària, el 1 i 2 de juliol a través del Portal de l'Alumne

b) Per a la convocatòria extraordinària, el 23 i 26 de juliol a través del Portal de l'Alumne

El nombre de sol·licituds rebudes en la Universitats per a visualitzar els exàmens fa impossible que es puga realitzar en el temps previst l'enviament d'exàmens als sol·licitants. És per això que la Comissió Gestora ha permés que es puga realitzar el procés de visualització tal com estava previst inicialment de manera presencial.

Per això se li comunica que el lloc previst per al Procediment de Visualització d'Exercicis PAU Ordinària 2020 UA serà l'Aulari II de la Universitat d'Alacant, el dia 5 de juliol a les 11 hores, segons la següent distribució de tribunals:

 

Aula C01: Tribunals

Aula C02: Tribunals

Aula C03: Tribunals

Aula C04: Tribunals

 

El procés de PAU Extraordinària tindrà lloc el dia 28 de juliol, a la Sala de Juntes de Rectorat,  a les 9 hores i per a tots els Tribunals.

L'alumne deurà idenficar-se amb el seu DNI, NIE o Passaport per a poder veure els exàmens. Unicamente l'alumne podrà veure l'examen. No s'admetrà cap altra persona en el procediment.

  • L'alumne podrà veure cada exercici durant 15 minuts.
  • No podran escriure res en els exàmens, ni tampoc prendre notes sobre el contingut o prendre fotografies o realitzar qualsevol tipus de còpia d'aquest.
  • No podran realitzar telefonades mentre dure el procediment de veure els exàmens ni preguntar sobre la correcció d'aquest.
  • L'incompliment de qualsevol dels punts anteriors suposarà l'anul·lació del procediment.

Proves d'Accés a la Universitat


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Ap. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464