Saltar apartados

Normativa

  • DECRET 38/2021, de 5 de març, del Consell, de regulació de la Comissió gestora de les proves d'accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià.
  • ORDRE 4/2021, de 16 de març, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica l'article 6 de l'Ordre 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles.
  • Ordre PCM/2/2021, d'11 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, en el curs 2020-2021.
  • RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la presidenta de la comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2020-2021, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, o de tècnic superior de Formació Professional, o de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.
  • Ordre PCM/139/2020, de 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs 2019-2020.
  • RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2019, del presidente de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, por la que se publican las fechas del procedimiento de admisión al primer curso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y sus centros adscritos, para el curso 2019-2020, así como otros acuerdos de la citada comisión

 

Protocol de Petició d'Adaptacions per a la PAU

 

 Optativitat dels exàmens de les PAU 2021 (Actualitzat 19/01/2021)

 

Acords de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció

 

 

 

Proves d'Accés a la Universitat


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Ap. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464