Saltar apartados

La Prova d'Accés a la Universitat

 Curs 2018-19

D’acord amb el Reial Decret 412/2014 de 8 de juny (BOE de 7/6/2014), pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, el Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, (BOE de 30/7/2016), pel qual es regula l’Avaluació Final de Batxillerat, el Reial Decret-Llei 5/2016, de 9 de desembre, (BOE de 10/12/16), de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la LOMQUE i l'Ordre PCI/12/2019, de 14 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs 2018-2019 i els Acords de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció :

L'estructura de la Prova d'Accés a la Universitat 2018-19 constarà de dues parts:

Fase obligatòria

  • és de caràcter obligatori,
  • versarà sobre 4 matèries comunes i 1 matèria de modalitat,
  • la superació de la prova d'accés depèn, exclusivament, de la nota de la fase general (juntament amb la nota de Batxiller),
  • l’estudiant s’ha de presentar obligatòriament de l’assignatura troncal general amb vinculació a modalitat que ha cursat com a troncal general, i també obligatòriament de l’idioma estranger que ha cursat com a primer idioma estranger.

Fase voluntária

  • és de caràcter voluntari,
  • versarà sobre les matèries relacionades amb els estudis que l'alumne pretén cursar,
  • permet millorar la nota final d'admissió als estudis universitaris,
  • l’estudiant s’examina en esta fase d’assignatures troncals d’opció de qualsevol modalitat de Batxillerat o de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitat diferents de la que s’examina en la Fase Obligatòria o dels 3 idiomes estrangers diferents del que s’examina en la Fase Obligatòria. Pot examinar-se, en aquesta Fase, de les assignatures que vulga, les haja cursades o no, fins un màxim de 4.

 

 

 

Proves d'Accés a la Universitat


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Aptdo Correos 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464