Saltar apartados

Estructura de La Prova d'Accés a la Universitat

Curs 2020-21

La Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat, que continuarà denominant-se ‘Prova d'Accés a la Universitat' (PAU)

Consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària:

 

Fase Obligatòria:

L'alumnat s'examinarà de 5 matèries:

3 comunes per a tot l'alumnat:

 • Llengua Castellana i Literatura II.
 • Valencià: Llengua i literatura II.
 • Història d'Espanya.
 • Primera llengua estrangera II (entre Anglès, Francès, Alemany, Italià).
 • Una de les assignatures troncals generals de modalitats o itineraris:
  • Matemàtiques II.
  • Llatí II.
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II.
  • Fonaments de l'Art II.

 

IMPORTANT:

 • Les assignatures troncals generals de modalitat han d'haver sigut cursades per l'alumne com a tals assignatures
 • La primera llengua estrangera podrà ser triada entre Inglés, Francès, Alemany o Italià
 • La qualificació d'aquesta fase és la mitjana de les notes dels 5 exàmens i haurà de ser igual o superior a 4 punts.
 • La nota d'accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU:

Nota d'accés= (0,6 * Nota Mitjana Batxiller) + (0,4 * Nota Fase Obligatòria)

 • S'entendrà que la prova d'accés s'haurà superat quan el resultat d'aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

 

Fase Voluntària

L’estudiant s’examina en esta fase d’assignatures troncals d’opció de qualsevol modalitat de Batxillerat o de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitat diferents de la que s’examina en la Fase Obligatòria o dels 3 idiomes estrangers diferents del que s’examina en la Fase Obligatòria. Pot examinar-se, en aquesta Fase, de les assignatures que vulga, les haja cursades o no, fins un màxim de 4.

Proves d'Accés a la Universitat


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Ap. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464