Saltar apartados

Terminis i Oferta de Titulacions - Fase Única

Curs 2018-189

  • Termini de presentació:  

 Per al curs 2018-20189solament hi haurà una convocatòria que es resoldrà amb l'adjudicació de places el dia 13 de JULIOL de 2018, amb el següent termini únic per a TOTES les sol·licituds:

 

DEL 11 DE JUNY DE 2018 AL 6 DE JULIOL DE 2018, TOTS DOS INCLUSIVAMENT, PER A TOTES LES SOL·LICITUDS

 

L'alumnat d'altres comunitats autònomes o de la UNED que es presenten a les proves d'accés a la universitat del curs 2017-2018, en les seues respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els seus estudis en la seua convocatòria extraordinària del present curs, es presenten o no a la fase específica de la prova d'accés en la convocatòria extraordinària de juliol, presentaran la sol·licitud en paper, juntament amb la documentació corresponent, dins del termini que s'estableix en aquest apartat i si no disposaren en aquest termini de la documentació necessària no podran participar en el procés de preinscripció.

 

L'alumnat que no puga participar en el procés de preinscripció per no conèixer les seues qualificacions es dirigirà directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, en el mes de setembre, i tindran els mateixos drets d'adjudicació que els alumnes de la Comunitat Valenciana que hagueren superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de juliol de 2018.

 

 Encara que la convocatòria siga única i es resolga per a tots el dia 13 de juliol de 2018, se segueixen mantenint les mateixes prioritats d'adjudicació, així els alumnes de cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de PAU de juny de 2018, tenen preferència sobre els alumnes que aproven la PAU en la convocatòria extraordinària de juliol de 2018. Les assignatures de fase voluntària aprovades en la convocatòria extraordinària de juliol de 2018 no es comptabilitzaran per a adjudicació preferent a aquells estudiants que hagen aprovat la PAU al juny de 2018 o en anys anteriors.

 

Les qualificacions de les Proves d'Accés es faran públiques per a la convocatòria ordinària de juny el dia 15 de juny (a les 14 hores)  i per a la convocatòria extraordinària de juliol el dia 11 de juliol (a les 17 hores), la qual cosa implica que l'alumnat que participa en la convocatòria extraordinària de la PAU ha de realitzar la seua sol·licitud de Preinscripció sense conèixer les seues qualificacions, serà el programa informàtic el que inclourà les qualificacions quan estiguen disponibles, abans del procés de barem i adjudicació de places.

 

  • Telèfon d'informació

· 965903851

· 965903400 ext 3049

  • Horari d'atenció al públic:

· De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

· Els dimarts: 12, 19 i 26 de juny i 3 de juliol de 2018 de 16 a 18 hores

· Els dies 22 i 25 de juny són festius en la Universitat d'Alacant

  • Lloc de presentació:

    · Aulari I, Planta Baixa, Aula d'Informàtica de lliure accés. Campus Universitari de Sant Vicent del Raspeig fins al 29 de juny .

· Pavelló d'Alumnat, Negociat d'Accés, des del 2 fins al 6 de juliol (fins a les 14 hores).

  • Plànol d'ubicació:

 

  • Procediment:

· Instruccions generals

  • Oferta de Places i Titulacions de la Universitat d'Alacant:
Grau en Arquitectura Tècnica 60
Grau en Fonaments de l'Arquitectura 120
Grau en Enginyeria Civil 75
Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació 80
Grau en Enginyeria Informàtica 190
Grau en Enginyeria Multimèdia 95
Grau en Enginyeria Química 60
Grau en Enginyeria Robòtica 60
Grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut 60
Grau en Biologia 160
Grau en Ciències del Mar 50
Grau en Geologia 50
Grau en Física 50
Grau en Matemàtiques 50
Grau en Òptica i Optometria 70
Grau en Química 60
Grau en Gastronomia i Arts Culinàries 75
Grau en Infermeria 200
Grau en Nutrició Humana i Dietètica 100
Doble Grau en Dret i Criminologia 70
Doble Grau en  Dret i ADE 100
Grau en Criminologia (on line) 70
Grau en Criminologia (presencial) 170
Grau en Dret 300
Grau en Gestió i Administració Pública 50
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 130
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans (ELDA) 50
Grau en Relacions Internacionals 70
Doble Grau Enginyeria Informàtica i ADE 50
Doble Grau en Turisme i ADE 100
Grau en Administració i direcció Empreses 400
Grau en Economia 125
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 240
Grau en Sociologia 60
Grau en Treball Social 160
Grau en Màrqueting 75
Grau en Ciències Activitat Física i de l'Esport  100
Grau en Maestro en Educació  Infantil (ALCOI) 50
Grau en Maestro en Educació  Infantil 310
Grau en Maestro en Educació  Primària 440
Grau en Español: Llengua i Literatures 55
Grau en Estudis Àrabs i Islàmics 50
Grau en Estudis Francesos 50
Grau en Estudis Anglesos 125
Grau en Filologia Catalana 50
Grau en Geografia i Ordenació del Territori 50
Grau en Història 125
Grau en Humanitats 50
Grau en Traducció Interpretació (Alemany) 50
Grau en Traducció Interpretació (Francès) 60
Grau en Traducció Interpretació (Anglès) 70
Grau en Turisme 240


  • Oferta de Titulacions del Sistema Universitari Valencià

· Oferta de places de Centres Públics i Privats de la Comunitat Valenciana

 

Preinscripció


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Aptdo. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Fax: (+34) 96 590 9887

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464