Saltar apartados

Instrucció de la Universitat d'Alacant en relació a la suspensió de pràctiques externes

La Resolució rectoral de la Universitat d'Alacant de 13 de març 2020, per la qual s'adopten mesures preventives i recomanacions de salut pública relatives a la comunitat universitària a conseqüència de la situació, evolució i perspectives del COVID-19 i la suspensió de l'activitat docent presencial de manera indefinida a partir del dilluns 16 de març, implica la suspensió de l'assistència del nostre alumnat a les entitats en les quals estan realitzant les seues pràctiques externes presencials.

Instruccions i anàlisis de les diverses situacions:

Pràctiques curriculars ja iniciades

1. L'alumnat que haja d'interrompre les pràctiques a partir del 16 de març, inclòs, haurà de comunicar-se amb el seu tutor o tutora en l'entitat, amb el seu tutor o tutora en la universitat i amb l'oficina de pràctiques de la seua Facultat o Escola per a confirmar que interromp les pràctiques enviant un correu electrònic o a través d'un missatge des de l'aplicació Pràctiques en Empresa d'UA Cloud. En aquesta comunicació s'haurà d'indicar el nombre d'hores de pràctiques ja realitzades.

L'alumnat que estiguera realitzant les seues pràctiques en centres sanitaris no haurà de comunicar la suspensió de les pràctiques, ja que es van suspendre per Ordre de la Generalitat a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

2. Una vegada siga possible reprendre les pràctiques i la gestió d'aquestes, l'oficina de pràctiques del Centre tramitarà el document de modificació a l'acord de pràctiques amb la nova data de finalització del període de pràctiques, document que se signarà pel mitjà habitual a través d'UA Cloud.

3. Les pràctiques podran continuar si ja es realitzaven en la modalitat no presencial o si l'entitat col·laboradora pot facilitar la realització de les tasques formatives a distància, amb mitjans telemàtics. Aquesta opció no presencial només serà possible si l'alumnat rep una supervisió i tutela de les seues pràctiques amb mitjans telemàtics i de manera efectiva. Per a acordar la continuïtat de les pràctiques a distància, el tutor o la tutora de l'entitat i el tutor o tutora acadèmic hauran de posar-se d'acord en al pla de tasques i de supervisió i comunicar-li'l a l'alumnat implicat, que haurà d'expressar la seua conformitat. També es requerirà l'autorització del professor o professora responsable de l'assignatura en el cas d'assignatures amb diversos tutors o tutores, i  s'haurà d'avisar a l'oficina de pràctiques del Centre perquè no es tramite la suspensió de les pràctiques ni la modificació de la data de finalització d'aquestes.

4. Si les pràctica estaven sent remunerades i amb alta en Seguretat Social, les universitats hem elevat consulta a la Seguretat Social i ens diuen que, atès que les quotes del mes de març ja s'han abonat i l'estudiantat està cobert fins al 31 de març,  encara que  s'interrompa la pràctica  no s'hauria de donar  de baixa  a l'alumnat de moment. Al llarg dels pròxims dies des de la Seguretat Social establiran criteris segons evolucione la situació i ens donaran indicacions sobre com procedir amb l'alta del mes d'abril.

5. Conseqüències acadèmiques de la interrupció de les pràctiques curriculars:  davant aquesta situació extraordinària i com es desconeix quant durarà ni si es modificarà el calendari acadèmic, cridem a la tranquil·litat de l'alumnat referent a l'avaluació de les seues pràctiques i a la qualificació de les seues assignatures. Si bé l'alumnat rebrà indicacions dels seus Centres i del seu professorat, s'estan valorant les següents mesures:

a)      Si ja s'ha superat almenys el 75% del total de les hores de pràctiques, el professorat coordinador de la titulació, el professorat responsable de les assignatures de pràctiques externes i de la tutela, i la comissió de la titulació podran proposar que l'alumnat amplie la memòria que haja de presentar amb alguna tasca, activitat, o treball complementari.  En aquest cas, no seria necessari reprendre les pràctiques.

 b)      Si no s'ha superat almenys el 75% de les hores de pràctiques, i la situació de suspensió es prolonga de manera que impedisca reiniciar les pràctiques dins del curs acadèmic, el professorat coordinador de la titulació, el professorat responsable de les assignatures de pràctiques externes i de la tutela, i la comissió de la titulació podran decidir que l'alumnat faça un treball acadèmicament dirigit. També podran proposar altres mesures substitutòries de les pràctiques, com puga ser l'exempció, si es té experiència professional prèvia; o el reconeixement d'unes pràctiques extracurriculars prèvies, sempre que l'alumnat puga presentar la documentació que requerisca la comissió del Centre que corresponga.

Pràctiques externes extracurriculars ja iniciades

1. L'alumnat que es trobe realitzant pràctiques extracurriculars, independentment del programa específic en el qual s'emmarquen, també ha d'interrompre les pràctiques a partir del 16 de març. Haurà de comunicar-se amb el seu tutor o tutora en l'entitat, amb el seu tutor o tutora acadèmic i amb l'oficina de pràctiques que gestione les seues pràctiques confirmant la interrupció mitjançant enviament d'un correu electrònic o des de l'aplicació Pràctiques en Empresa d'UA Cloud. En aquesta comunicació s'haurà d'indicar el nombre d'hores de pràctiques ja realitzades.

2. Una vegada siga possible reprendre les pràctiques i la gestió d'aquestes, l'oficina de pràctiques del Centre tramitarà el document de modificació a l'acord de pràctiques amb la nova data de finalització del període de pràctiques, document que se signarà pel llit habitual a través d'UA Cloud. 

3. Les pràctiques podran continuar si ja es realitzaven en la modalitat no presencial o si l'entitat col·laboradora pot facilitar la realització de les tasques formatives a distància, amb mitjans telemàtics. Aquesta opció no presencial només serà possible si el tutor o la tutora de l'entitat i el tutor o la tutora de la universitat supervisen les pràctiques amb mitjans telemàtics i de manera efectiva. Per a acordar la continuïtat de les pràctiques a distància, el tutor o la tutora de l'entitat i el tutor o tutora acadèmic hauran de posar-se d'acord en al pla de tasques i de supervisió i comunicar-li'l a l'alumnat implicat, que haurà d'expressar la seua conformitat. També s'haurà d'avisar a l'oficina de pràctiques del Centre o a la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat perquè no es tramite la suspensió de les pràctiques ni la modificació de la data de finalització d'aquestes. 

4. Si les pràctica estaven sent remunerades i amb alta en Seguretat Social, les universitats hem elevat consulta a la Seguretat Social i ens indiquen que, atès que les quotes del mes de març  ja s'han abonat i l'estudiantat està cobert fins al  31 de març,  encara que  s'interrompa la pràctica  no s'hauria de donar  de baixa  a l'estudiantat de moment. Al llarg dels pròxims dies des de la Seguretat Social establiran criteris segons evolucione la situació i ens donaran indicacions sobre com procedir amb l'alta del mes d'abril. 

5. Les pràctiques extracurriculars gestionades pel GIPE de la Fundació General de la UA s'interrompen íntegrament independentment que es pogueren realitzar de forma no presencial, per la impossibilitat de dur a terme una tutela acadèmica efectiva a distància. Per a més informació les consultes es poden enviar a gipe@ua.es   

Pràctiques externes curriculars i extracurriculars no iniciades

1. S'ajorna l'inici de les pràctiques fins que es normalitze la situació. L'alumnat rebrà indicacions per part del professorat responsable de les pràctiques i per part de l'oficina de pràctiques del Centre.

2. Excepcionalment, si és possible per part de l'entitat, es podrà valorar conjuntament entre els tutors o tutores acadèmics i de l'entitat si es pot realitzar la pràctica a distància amb mitjans telemàtics. S'ha d'assegurar que l'alumnat tinga una supervisió i tutela a distància efectiva. Per a acordar l'inici de les pràctiques a distància, el tutor o la tutora de l'entitat i el tutor o tutora acadèmic hauran de posar-se d'acord en al pla de tasques i de supervisió i comunicar-li'l a l'alumnat implicat, que haurà d'expressar la seua conformitat. Per a les pràctiques curriculars, també es requerirà l'autorització del professor o professora responsable de l'assignatura en el cas d'assignatures amb diversos tutors o tutores. I s'haurà  d'avisar a l'oficina de pràctiques del Centre i a la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (s.practiques@ua.es) perquè tramite l'acord de pràctiques i s'inicie la signatura del mateix a través d'UA Cloud. 

3. En cas de pràctiques curriculars, si la situació de suspensió es prolonga de manera que impedisca iniciar les pràctiques dins del curs acadèmic, la comissió de la titulació podrà decidir que l'alumnat faça un treball acadèmicament dirigit. També podrà proposar altres mesures substitutòries de les pràctiques, com puga ser l'exempció si es té experiència professional prèvia, o el reconeixement d'unes pràctiques extracurriculars prèvies, sempre que l'alumnat puga presentar la documentació que requerisca la comissió del Centre que corresponga.

Pràctiques externes internacionals (fora del territori nacional)

Els programes de mobilitat internacional queden també suspesos.

1. Les pràctiques a l'estranger que encara no s'han iniciat queden suspeses fins nou avís.

2. Les persones que ja estaven realitzant pràctiques a l'estranger han d'atendre les instruccions de les autoritats del país en el qual es troben referent a l'assistència als centres de treball en els quals estan realitzant les seues pràctiques i a la mobilitat de les persones dins del territori afectat i entre països. En aquests casos s'haurà de valorar si el romandre en el lloc de pràctiques és més segur que tornar a Espanya o si, per contra, és més convenient el retorn. Però sempre atenent el que establisquen les autoritats.

L'estudiant que interrompa les seues pràctiques haurà de comunicar-se per correu electrònic amb la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (s.practiques@ua.es) Una vegada es normalitze la situació referent a la gestió, es tramitarà la documentació necessària. 

3. Amb la situació d'emergència normalitzada, s'estudiarà cada cas per a valorar si es reinicien les pràctiques en els casos de suspensió de les ja iniciades, o si es programa una nova data per a les pràctiques no iniciades.

4. Per al cas de pràctiques no iniciades, si ja s'ha rebut el pagament avançat de la beca, una vegada es normalitze la situació referent a la gestió, es tramitarà la documentació necessària. Si l'o l'estudiant ha incorregut en despeses relatives a una mobilitat ja concedida i amb el conveni de subvenció signat, la UA valorarà no sol·licitar-li el retorn de part de les despeses, sempre que es presenten els justificants necessaris.

Més informació en el SEPIE, organisme que gestiona Erasmus + a Espanya: http://www.sepie.es/coronavirus.html

Pràctiques d'estudiants d'altres centres d'ensenyament qu realitzen pràctiques en la UA (pràctiques d'acolliment)

1. Les pràctiques que s'estan realitzant en dependències de la UA queden interrompudes des del 16 de març, llevat que puguen dur-se a terme de forma no presencial.

2. L'alumnat afectat haurà de seguir les instruccions del seu centre docent d'origen.

3. Les pràctiques l'inici de les quals estava previst per als pròxims dies queden cancel·lades fins que es normalitze la situació.

Per a més informació: en la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat s.practiques@ua.es o en les oficines de pràctiques dels Centres.

 

18 de març de 2020 

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació

Subdirecció de Pràctiques, Ocupació i Emprenedoria del Servei d'Alumnat

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464