Saltar apartados

Informació

 

Informació per a les empreses i institucions: tramitació del conveni de cooperació educativa i procediment per a la proposta de pràctiques.

    Les empreses i institucions que desitgen col·laborar amb la Universitat d'Alacant oferint pràctiques formatives per als nostres estudiants hauran de subscriure  un conveni de cooperació educativa amb la Universitat d'Alacant.

    Aquest conveni específic de cooperació educativa per a pràctiques empara tant les pràctiques integrades en els plans d'estudi com  assignatures obligatòries o optatives, com les pràctiques voluntàries que  com a activitat formativa es reconeixeran en l'expedient  amb crèdits optatius o de lliure elecció curricular.

    El conveni, una vegada signat per ambdues parts i aprovat per Consell de Govern, és de caràcter general i vàlid per a estudiants de titulacions oficials i de títols propis de la UA.

    Només una vegada que s'haja subscrit el conveni, podrà l'empresa o institució acollir estudiants en pràctiques. Cap pràctica podrà començar abans de finalitzar la tramitació del conveni, és a dir, no es podrà signar cap acord concret per a les pràctiques d'un estudiant sense que s'haja signat per ambdues parts el conveni que les empara.

 

1. Informació per a les empreses i institucions que desitgen iniciar la col·laboració amb la Universitat d'Alacant

2. Informació per a les empreses i institucions amb les quals existeix un conveni de cooperació educativa subscrit

3. Projectes formatius de les titulaciones impartides en la UA 

4. Proposta d'ofertes de pràctiques

5. Normativa reguladora de les pràctiques externes

6. Tràmits i gestions en UA Cloud

 

 

1. Empreses i institucions que desitgen iniciar la col·laboració amb la Universitat d'Alacant

 

Pas 1: Proposta de col·laboració

Si la seua empresa o institució vol col·laborar amb la Universitat d'Alacant en la formació del nostre alumnat oferint places per a pràctiques, el primer pas és posar-se en contacte amb la UA i realitzar la proposta de col·laboració a través del formulari electrònic amb el qual es recapten les dades de l'empresa i la proposta o propostes de pràctiques amb les quals es vol iniciar la col·laboració.

Per a agilitar la tramitació del conveni, és important que abans d'enviar el formulari es comprove que estan correctamentes escrits  les dades que s'emplenen en el formulari relatius al NIF, el nom de l'empresa, les dades del responsable legal de la mateixa i signant del conveni, adreça, dades de contacte, etc.

Formulari per a alta d'empresa i proposta de pràctiques

 

Pas 2: Recepció i signatura del conveni per part de l'empresa / institució

    Una vegada recaptades les dades de l'empresa o institució, la unitat de Pràctiques enviarà a l'empresa el text del conveni degudament emplenat i llest per a la signatura. L'empresa ho rebrà bé en el correu electrònic que haja indicat en el formulari, bé per correu postal si així ho prefereix.


    L'empresa o institució signarà dos exemplars del conveni en totes les seues pàgines i els enviarà per correu postal a la següent adreça

Universitat d'Alacant
Unitat de Pràctiques
Pavelló d'Alumnat
Carretera de Sant Vicent s/n – 03690 Sant Vicent del Raspeig  (Alacant)

Pas 3: Signatura per part de la UA

    Una vegada rebut, es procedirà a la signatura del conveni per part de la UA i a l'aprovació en Consell de Govern. La unitat de Pràctiques enviarà un dels exemplars del conveni a l'empresa / institució per correu certificat.

Pas 4: Presentació de propostes de pràctiques o ofertes

Una vegada subscrit el conveni i aprovades pel Centre corresponent les propostes rebudes, el Centre les oferirà en els terminis establits a aquest efecte als seus estudiants. Les ofertes adjudicades quedaran definitivament establides per a la seua realització mitjançant la signatura d'un document en el qual figuraran tots els detalls de cadascuna de les pràctiques i que té la consideració de document annexe al conveni prèviament subscrit.

Amb el conveni ja subscrit i vigent, cada curs es podran presentar les propostes de pràctiques que s'oferisquen per al mateix curs. Consulte com presentar ofertes de pràctiques en aquest enllaç

 

Documentació de consulta:

Conveni     Annex o acord de pràctiques  (model del text  del conveni i de l'acord de pràctiques per a cada estudiant) Aquests documents són esborranys, només per a consultar el seu contingut. Cal seguir el procediment per a la tramitació del conveni. 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: En cap cas s'acceptarà un conveni que no haja seguit el procediment establit.

 

2. Empreses i institucions amb les quals existeix un conveni de cooperació educativa formalitzat 

Si la seua empresa o institució ja ha formalitzat un conveni de col·laboració amb la UA, podrà  presentar proposta de pràctiques. Consulte com presentar ofertes de pràctiques en aquest enllaç

Una vegada aprovada la proposta de places, el Centre l'oferirà en els terminis establits a aquest efecte als seus estudiants. Les ofertes adjudicades quedaran definitivament establides per a la seua realització mitjançant la signatura d'un document en el qual figuraran tots els detalls de cadascuna de les pràctiques i que tindrà la consideració de document annex al conveni prèviament subscrit.

 

IMPORTANT: Perquè els Centres puguen oferir les places al començament de cada curs acadèmic, recomanem que les ofertes es presenten com a més tard abans del mes de juny de l'any en curs. Les propostes que arriben més tard i no puguen ser incloses en l'oferta per al primer quadrimestre, s'intentaran oferir per al segon quadrimestre si hi ha alumnes sense pràctiques assignades i així ho considera oportú el Centre.

 

Documentació de consulta:

Conveni     Annex o acord de pràctiques(model del text  del conveni i de l'acord de pràctiques per a cada estudiant) Aquests documents són esborranys, només per a consultar el seu contingut. Cal seguir el procediment per a la tramitació del conveni.

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464