Saltar apartados

Seguiment de les pràctiques

GUIA APLICACIÓ PRÀCTIQUES EN EMPRESA EN UACLOUD

PERFIL DE TUTOR O TUTORA UA: SEGUIMENT I TUTELA

L'aplicació de Pràctiques en Empresa en UA Cloud té quatre opcions de menú: Gestiones - Comunicació - Estudiants - Qualificació

1. Gestions:
  • Sol·licituds i Ofertes: s'accedeix a l'aplicació en la qual l'alumnat consulta i sol·licita les ofertes i places de pràctiques per pla d'estudis.
  • Acord de pràctiques: ací s'accedeix als acords de pràctiques pendents de signatura (una vegada signats per estudiant i per tutor empresa, es rep un avís per a entrar al Portafirmas de la I-administració (EADMUA) i signar amb la targeta de coordenades) i també es poden consultar els acords ja signats. Si el tutor o tutora UA detecta un error en l'acord, pot anul·lar-ho abans de signar en EADMUA indicant en el camp de text la raó, i el Centre rep un avís per a la seua esmena. Una vegada preparat el nou acord, s'iniciarà el flux de signatures: estudiant, tutor/a extern i tutor/a UA. El mateix procés se segueix per a les signatures de modificacions o rescissions d'acords ja signats.
  • Certificats: ací s'accedeix als certificats de tutela de pràctiques, tràmit de l'EADMUA.
2. Comunicació:

Des d'ací es pot accedir directament a les eines de comunicació habituals i ja conegudes d'UA Cloud, i que es poden utilitzar per a comunicar-se amb els estudiants en pràctiques o amb els tutors i les tutores d'empresa, de forma individual o a través de Grups de Treball.

  • Anuncis
  • Documents compartits en UADrive
  • Tutories: es reben i es contesten tutories directament amb l'alumnat vinculat al tutor o tutora acadèmic per a les seues pràctiques externes o prácticum. L'o l'estudiant haurà d'indicar quan inicie la tutoria l'assignatura de pràctiques i triar al tutor/a de el desplegable.
  • Missatges: en el punt 3 Estudiants s'indica com enviar directament des de la fitxa de la pràctica un missatge a l'estudiant, al tutor/a extern o als gestors del Centre, però els missatges emesos i rebuts es consulten des d'aquesta eina.
  • Grups de treball: el tutor o tutora UA pot crear els seus grups de treball amb els e-mails dels seus estudiants o dels tutors i tutores externs per a enviar comunicacions massives si és necessari. Els e-mails estan disponibles en la nova opció de descàrrega de dades d'estudiants i les seues pràctiques en el menú Estudiants.
3. Estudiants:

En aquesta opció de menú apareix per curs acadèmic (desplegable + Mes dades) l'alumnat tutelat. Es pot consultar en la taula alguna pràctica concreta especificant algun criteri i prement a Cercar. Si es deixen buits els criteris de cerca es mostraran totes les pràctiques del curs. Si en lloc de Cercar es prem Descarregar, s'obtindran totes les dades en un Excel.

Para accedeix a la fitxa de cada pràctica, en la taula que es mostra en prémer a Cercar cal prémer sobre Més informació. Apareix una pantalla emergent amb diverses pestanyes: Estudiant - Tutor UA - Tutor Empresa - Pràctica -  Gestors - Avaluació. En cada pestanya està la informació de cada participant i també l'opció d'enviar Missatge. Aquests missatges s'envien directament des d'ací, però es reben i contesten des de l'opció Missatges del menú Comunicació. Quan s'envia un missatge al tutor o tutora d'empresa o centre de pràctiques, el destinatari rep un avís en el seu e-mail personal vinculat al seu usuari UACloud.

Si es vol enviar un missatge a diversos destinataris, cal fer-ho des de Comunicació - Missatges (si s'envia un missatge a un màxim de 5 destinataris) o des de Grups de Treball (si són més de 5 destinataris). Els e-mails necessaris per a enviar els missatges o per a crear un Grup de Treball s'obtenen en l'Excel que es descarrega en la pantalla Estudiants, per curs acadèmic.

En la fitxa també es poden consultar les accions realitzades durant el seguiment de les pràctiques.

En la pestanya Avaluació es poden consultar les respostes al qüestionari d'avaluació que ha emplenat el tutor o la tutora de l'empresa o centre de pràctiques, i es pot posar la qualificació en el camp Nota Tutor UA, així com incloure Observacions. Una vegada avaluada és necessari prémer a Bloquejar Avaluació perquè el tutor/a extern no puga modificar-la. Si fóra necessari, es pot desbloquejar.

 

4. Qualificació:

Aquest punt de menú solament mostra dades al professor o professora responsable de l'acta, per a descarregar en un Excel les qualificacions dels diferents tutors/as UA. Es descarreguen les dades seleccionant el curs acadèmic i l'assignatura.

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464