Saltar apartados

Normativa pràctiques externes

Normativa reguladora de les pràctiques externes

Reial decret 592 / 2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris

Normativa de la Universitat d'Alacant relativa a les Pràctiques Acadèmiques Externes (publicada en el BOUA de 27 de marzo de 2013)

Modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant relativa a les Pràctiques Acadèmiques Externes (publicada en el BOU de 3 de juliol de 2015)

Text del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques    Model d'acord de pràctiques annex al conveni

 

Inclusió en el Règim General de la Seguretat Social d'estudiants en pràctiques amb remuneració

Des del 28 de juny de 2013 és d'aplicació el RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació i que incloguen pràctiques formatives en empreses sense relació laboral i amb contraprestació econòmica.

La quantia de la cotització és única i s'estableix anualment per la Seguretat Social. L'any 2019  l'import és 56,90 euros mensuals, dels quals 48,41 euros són a càrrec de l'empresa o entitat on es fan les pràctiques i 8,48 a càrrec de l'estudiant, i que es descompten de la compensació que es rep.

En cas que les pràctiques amb contraprestació econòmica siguen curriculars (una assignatura del pla d'estudis que corresponga) existeix una bonificació del 100% per a l'entitat col·laboradora en la cotització a la Seguretat Social des de l'1 d'agost de 2014 (Disposició Addicional 25º del Reial decret 8/2014 ). En aquest cas, el fet que existisca la bonificació no eximeix de l'obligació de donar d'alta i cotitzar per l'estudiant que realitza les pràctiques externes, encara que després l'import de la cotització siga bonificat.

Els possibles canvis en relació a la inclusió en la Seguretat Social dels i de les estudiants en pràctiques no remunerades que arreplega la Disposició Addicional Cinquena del Reial decret-llei  28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions  públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació  (BOE de 29 de desembre de 2018), no han entrat en vigor ja que ha transcorregut el termini de tres mesos que preveia la llei sense que s'haja  produït el desenvolupament reglamentari posterior d'aquesta Disposició  Addicional. Quan es publique el desenvolupament normatiu en relació a aquesta qüestió informarem a les entitats col·laboradores.

 

Cobertura accidents i responsabilitat civil durant les pràctiques

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464