Saltar apartados

Pràctiques en el MAEC

Convocatòria de pràctiques del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació


El MAEC ofereix places de pràctiques en les seues Representacions en l'exterior i els seus serveis centrals a través d'una convocatòria en la qual pot participar l'alumnat de les universitats espanyoles amb les quals ha subscrit un conveni de cooperació educativa, entre elles la Universitat d'Alacant. Les pràctiquesno tenen remuneració per part del MAEC però la Universitat d'Alacant ofereix ajudes en una convocatòria pròpia per a les pràctiques que es realitzen en les representacions en l'estranger.

El MAEC ha establit al llarg de l'any tres convocatòries i períodes de pràctiques, i envia a les universitats el llistat d'ofertes disponibles per a cadascun d'ells. Les universitats ens encarreguem de publicar les ofertes, rebre les sol·licituds del nostre alumnat interessat, seleccionar fins a un màxim de 3 candidatures per plaça i enviar-les al MAEC, des d'on realitzaran la selecció definitiva.

En la UA les pràctiques es tramitaran com a pràctiques extracurriculares amb caràcter general, sense perjudici que en determinats casos puguen ser tramitades com a curriculars a petició del/de l'estudiant i amb el vistiplau del centre que corresponga.

Períodes de pràctiques:

 • Primer quadrimestre: 1 d'octubre a 31 de gener (Publicació d'oferta aproximadament en el mes d'abril).
 • Segon quadrimestre: 1 de febrer a 31 de maig (Publicació d'oferta aproximadament en el mes de setembre).
 • Pràctiques d'estiu: 1 de juliol a 30 de setembre (Publicació d'oferta aproximadament en el mes de febrer).

La unitat de Pràctiques de la UA publicarà el llistat de places i les dates de sol·licitud una vegada rebut el llistat facilitat pel MAEC.

Requisits per a poder sol·licitar les pràctiques:

 • Estar matriculat o matriculada en la UA en el curs que corresponga a la convocatòria i en el pla d'estudis requerit en la plaça o places per a les quals es vulga optar, i haver superat el 50% dels crèdits del pla d'estudis si es tracta d'un grau. Si durant el transcurs de la convocatòria, se superen tots els crèdits del pla d'estudis i s'inicia la tramitació i expedició del títol universitari, no es podran realitzar les pràctiques.
 • No haver realitzat amb anterioritat unes pràctiques extracurriculares vinculades al mateix pla d'estudis.
 • Complir els requisits específics (idiomes, informàtica, etc.) que s'establisquen en l'oferta o ofertes a les quals es vol optar.

Documentació necessària per a sol·licitar les pràctiques:

 • Sol·licitud: si s'opta a diverses places, cal presentar una sol·licitud per a cadascuna d'elles, indicant en cada sol·licitud el nombre d'ordre quant a preferències. Per a facilitar la preselecció de candidatures cada estudiant podrà sol·licitar un màxim de sis places, encara que solament s'enviaran al MAEC candidatura per a tres. En la sol·licitud es pot incloure la informació addicional que es desitge i s'ha de posar el nom complet de la Representació, ja que hi ha ciutats amb més d'una Representació
 • Fitxa de l'expedient acadèmic en la qual aparega la nota mitjana (és suficient la fitxa que es pot obtenir des del Campus Virtual)
 • Currículum vitae acompanyat de la documentació que acredite els coneixements que es requerisquen en el perfil de la plaça o places a les quals es vulga optar.

Procés de selecció:

La unitat de Pràctiques realitzarà una preselecció d'entre els candidats i candidates atenent als següents criteris:

 • Requisits generals per a poder participar en la convocatòria (matrícula, nombre de crèdits, adequació a la normativa per a realitzar pràctiques, etc.)
 • Requisits de la plaça o places a les quals es vol optar (pla d'estudis, coneixements d'idiomes, etc.)
 • Nota mitjana d'expedient

Una vegada realitzada la preselecció, la UA proposarà al MAEC les candidatures.

El MAEC durà a terme un segon procés selectiu entre els candidats presentats per totes les Universitats o centres educatius universitaris a través de l'examen dels seus currículums i, quan s'estime oportú, una entrevista persona o telefònica. En funció de l'edició de la qual es tracte, a la fi de juliol o intervinguts de desembre o maig, els centres educatius faran pública la llista de candidats finalment seleccionats pel MAEC.

Si finalment és seleccionada alguna de les candidatures d'estudiants de la UA, la unitat de Pràctiques i el Centre en el qual estiga matriculat/a se encarregaran de la tramitació dels acords de pràctiques i altra documentació acadèmica i administrativa.

Convocatòria per a pràctiques al primer quadrimestre del curs 2019-2020: Presentació de sol·licituds fins el 6 de maig de 2019

 

CONVOCATÒRIES ANTERIORS
 • Convocatòria d'estiu curs 2017-2018:

Veure convocatòria d'ajudes de la UA para pràctiques en el MAEC en representacions a l'exterior

Llista de candidats acceptats i distribució d'ajudes

 •  Convocatòria del primer cuadrimestre del curs 2018-2019:

Veure convocatòria d'ajudes de la UA para pràctiques en el MAEC en representacions a l'exterior

Llista de candidats acceptats i distribució d'ajudes

 • Convocatòria del segon cuadrimestre del curs 2018-2019:

Veure convocatòria d'ajudes de la UA para pràctiques en el MAEC

Llista de candidats acceptats i distribució d'ajudes

 • Convocatòria d'estiu del curs 2018-2019:

Veure convocatòria d'ajudes de la UA pra pràctiques en el MAEC

Llista de candidats acceptats i distribució d'ajudes

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464