Saltar apartados

Informació per a l'alumnat

 

 

Índex de continguts:

 

Pràctiques externes curriculars

Les pràctiques curriculars són les pràctiques formatives que es realitzen en empreses i institucions que han subscrit un conveni de cooperació educativa amb la UA, i estan vinculades a les assignatures de Pràctiques Externes o Prácticum dels diferents plans d'estudi. Els centres s'encarreguen de la gestió d'aquestes pràctiques curriculars, de configurar l'oferta i del procés d'adjudicació.  

És important que consultes en el teu Centre els requisits i el procediment que has de seguir referent a les pràctiques, així com les condicions de realització.

Si el teu Centre contempla la inscripció i/o consulta de places oferides a través de UA CLOUD >> Pràctiques en empresa >> Gestions), has d'estar al corrent de les dates de sol·licitud i del procediment a seguir. Informació i manuals de l'aplicació web de Pràctiques

  • Per a més informació, pots consultar la pàgina web del teu Centre:
Centre
Facultat de Ciències
Facultat de Ciecias Econòmiques i Empresarials
Facultat de Dret
Facultat d'Educació
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Ciències de la Salut
Escola Politècnica Superior
Centre de Formació Contínua: realitza la gestió acadèmica de les pràctiques assignades a l'alumnat dels títols propis, però per a informació general sobre les pràctiques cal dirigir-se al responsable acadèmic de cada titulació.

    

Pràctiques externes extracurriculars

Les pràctiques externes extracurriculars també són pràctiques formatives en entitats col·laboradores a través d'un conveni de cooperació educativa, però en aquest cas no estan vinculades a una assignatura del pla d'estudis.  Aquestes pràctiques poden realitzar-se a través del Centre, o també participant en programes amb una convocatòria de caràcter general, com és el cas del programa de mobilitat Aitana - Erasmsu Pràctiques o el programa de Beques Santander - CRUE - CEPYME. La gestió i la realització de les pràctiques extracurriculares ha d'ajustar-se a la normativa aplicable a les pràctiques externes curriculars, excepte en allò que es referisca exclusivament a aquesta modalitat de pràctiques externes.

  • En el cas de pràctiques extracurriculares a través del Centre, un/una estudiant pot presentar en el seu Centre una sol·licitud de realització de pràctiques extracurriculares presentant la proposta d'una entitat col·laboradora.  El Centre revisa la proposta,  dóna el vistiplau i autoritza o no les pràctiques. Aquesta és la documentació que cada estudiant ha de presentar:
  • Si és l'entitat col·laboradora la que desitja presentar una proposta de pràctiques extracurriculares, podrà presentar-la a través de la Unitat de Pràctiques de la UA o directament en el Centre que corresponga segons el perfil d'estudis. Per a açò haurà de presentar el formulari de proposta de pràctiques.
  • En el cas de programes amb convocatòria general, els/les estudiants hauran de presentar la seua sol·licitud en el termini i en la forma que cada convocatòria indique. En el menú principal d'aquesta pàgina, poden consultar-se les pàgines de les convocatòries Aitana i Santander.
  • L'alumnat que realitze pràctiques en entitats situades en l'estranger, haurà de contractar una assegurança que cobrisca accidents, repatriació i responsabilitat civil (danys a tercers). Una vegada contractat, és obligatori enviar a l'oficina de pràctiques de la seua Facultat o Escola el certificat amb les cobertures i les dates.

La sol·licitud de l'estudiant i la proposta de pràctiques de l'entitat col·laboradora s'hauran d'haver rebut en la unitat de Pràctiques i en el Centre corresponent amb almenys una antelació de 10 dies hàbils anteriors a la data prevista com a inici de les pràctiques. En qualsevol cas, no es tramitaran  pràctiques extracurriculares entre el 15 de juliol i el 15 de setembre.

 

Borsa de pràctiques extracurriculars del GIPE

L'alumnat de la UA també podrà inscriure's en la borsa de pràctiques del Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPE) de la Fundació General de la Universitat d'Alacant per a realitzar pràctiques remunerades en les empreses i institucions que col·laboren en aquest programa concret. Més informació directament en el GIPE.

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464