Saltar apartados

Beques Santander Intraemprende

Banc Santander, a través de Santander Universitats, llança el Programa de Beques Santander Intraemprende, un nou programa de beques de formació de talent universitari i de cooperació universitat – empresa. Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar la innovació en les empreses mitjançant la resolució de reptes plantejats per empreses, que seran resolts per equips multidisciplinaris d'estudiants universitaris i 1 o 2 persones de la pròpia empresa.

Els equips realitzaran pràctiques in Company de 20 hores setmanes, durant 2 mesos, entre l'1 d'abril i el 31 de maig, i els estudiants tindran una beca de 600€/ mes.

Els equips participants i les empreses rebran, de la mà de coachs experts en innovació formació generalista sobre eines i metodologia d'innovació i formació específica per a la resolució del repte plantejat per les empreses.

Durant 2 mesos els equips treballaran In Company en la resolució del repte i tindran un acompanyament permanent, tant presencial (7 hores setmanals) com a digital,  dels coachs. Es realitzaran sessions de cocreacción amb les empreses.

Aquesta I Convocatòria compta amb 80 beques per a 20 projectes d'empreses.

 

Requisits

Els i les estudiants candidats al programa hauran de complir els següents requisits:

 • Estar matriculats en el curs 2018-19 en una titulació oficial de grau o màster o en un màster propi, haver superat almenys el 50 per cent dels crèdits en el cas dels graus, i  complir amb la normativa de la universitat en què estiguen matriculats. En el cas de la Universitat d'Alacant, complir la normativa de Pràctiques Externes de la UA.
 • No podran mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb empresa, institució o entitat alguna.
 • No podrà haver resultat beneficiari de borsa o ajuda econòmica a l'empara d'anteriors convocatòries del Programa.
 • No podrà estar gaudint d'una altra ajuda o beca formativa de característiques anàlogues a aquest programa.
 • Per a la participació en un projecte específic, l'estudiant candidat haurà d'estar cursant alguna de les titulacions específiques fixades per a aquest projecte

Per a poder participar hauran d'inscriure's a través de la plataforma habilitada per Beques Santander i adjuntar la documentació sol·licitada per a la valoració del seu perfil segons el dspuesto para forrmar part de l'equip multidisciplinari que vaja a desenvolupar el projecte.

Termini d'inscripció: del 6 de febrer de 2019 fins al 8 de març de 2019 en la pàgina www.becas-santander.com


Els estudiants candidats podran optar a aquells projectes publicats en la plataforma en els quals s'especifique la titulació en la qual estiguen matriculats o en la qual ho haja estat (i estiga en possessió del títol) en cas d'estudiants matriculats en titulacions de postgrau.

Cada estudiant podrà inscriure's en un màxim de tres projectes, havent d'establir un ordre de prelació dels mateixos. En la preselecció d'estudiants per a la conformació dels equips, es tindran en compte els interessos manifestats per aquells.


Les sol·licituds dels estudiants candidats contindran la següent informació:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Nombre d'identificació de l'estudiant en la universitat.
 • Universitat de procedència
 • Dades de contacte (mail i telèfon)
 • Titulació acadèmica
 • Breu CV (15-20 línies)
 • Selecció prioritzada de 3 projectes dels proposats pel Programa
 • Carta de motivació per a participar en el Programa
 •  Expedient acadèmic simple, no certificat (servirà el document generat en la consulta de l'expedient acadèmic pel propi estudiant, en format pdf)
 • Detall de la participació en concursos o projectes similars al de l'empresa participant en la qual desitja realitzar la pràctica
 • Cartes de recomanació de professors o de responsables de projectes en els quals els candidats hagen participat

Criteris de selecció d'estudiants

La selecció d'estudiants la realitzarà el Consorci Campus Iberus i es tindran en compte els següents criteris:

 •  Expedient acadèmic inclòs en la inscripció del candidat (el corresponent a la data d'inscripció en el Programa).
 • Currículum vitae
 • Carta de motivació.
 • Participació en concursos o projectes similars al de l'empresa participant en la qual desitja realitzar la pràctica.
 • Cartes de recomanació de professors o de responsables de projectes en els quals els candidats hagen participat.

Els candidats podran seran entrevistats telemàticament per l'equip de mentors de Campus Iberus que realitzarà el procés de selecció. Consorci realitzarà una preselecció d'estudiants que haurà de ser validada per l'empresa en la qual es vagen a realitzar les pràctiques.

Els i les estudiants de la Universitat d'Alacant que siguen seleccionats pel Consorci hauran de posar-se en contacte amb la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat per a les gestions necessàries per al pagament de la beca i altra documentació acadèmica.

Més informació i bases completes de la convocatòria en la web https://www.becas-santander.com/program/becas-santander-intraemprende

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464