Saltar apartados

Pràctiques estudiants incoming

CONVOCATÒRIES

Convocatòria 2016-17

Convocatòria 2017-18

Convocatòria 2018-19

 

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ

TIPUS DE PRÀCTIQUES: CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES ESTUDIANTS "INCOMING"

Pràctiques oferides per unitats organitzatives de la UA i dirigides a estudiants d'universitats estrangeres en el marc del programa de mobilitat Erasmus + o un altre tipus de convenis de cooperació.

PROCEDIMENT

1. OFERTA DE PRÀCTIQUES: les unitats interessades a oferir pràctiques hauran de remetre a la unitat de Pràctiques abans del 15 de maig de cada any el formulari amb la proposta de pràctiques que s'haurà de publicar en la convocatòria (model documente annex I).

2. CONVOCATÒRIA: el Secretariat d'Ocupació ii Suport a Estudiants publicarà en el BOUA en el mes de maig una convocatòria marc a la qual s'anexaran les places oferides per al curs següent. En la convocatòria constarà:

  1. Les destinacions oferides, el nombre de places i les característiques de les pràctiques.
  2. Els requisits que hauran de complir els candidats per a cada destinació.
  3. El procediment d'inscripció/envie de candidatures, el procediment i criteris de selecció, i els terminis.
  4. La comissió encarregada de resoldre el procés de selecció.

Des de la unitat de Pràctiques es donarà difusió a les propostes que figuren en la convocatòria: en concret, s'enviarà a les universitats sòcies que determinen les unitats proponents.

La resolució haurà d'estar publicada abans del 15 de juny i les pràctiques podran començar a partir del 15 de setembre com a norma general.

3. PREPARACIÓ I SEGUIMENT DE L'ESTADA DEL/DE L'ESTUDIANT ACOLLIT:

  1. Una vegada publicada la resolució, el/l'estudiant seleccionat/a rebrà una carta d'acceptació per part de la UA i remesa des de la unitat de Pràctiques (document annex II), de manera que puga tramitar en la seua universitat d'origen la beca Erasmus + o el conveni que corresponga.
  2. La tramitació del Learning Agreement o conveni correspon a la universitat d'origen. La UA, com a entitat d'acolliment, a través de la unitat de Pràctiques i de la unitat d'acolliment de les pràctiques, facilitarà les dades necessàries per al seu emplenament. La signatura del mateix correspondrà a l'adreça del Secretariat d'Ocupació i Suport a Estudiants (en el cas de l'Erasmus Learning Agreement) o al/a la vicerector/a de Estudiants i Ocupació (en el cas de convenis de cooperació educativa).
  3. El seguiment de les pràctiques i la seua avaluació correspondrà a la persona que haja supervisat les pràctiques en la unitat d'acolliment.
  4. En cas que la unitat proponent abone a l'estudiant l'allotjament en una residència universitàira, el pagament correspondrà a la unitat d'acolliment, que rebrà la factura que envie el proveïdor al que s'encomane aquest servei. El Secretariat d'Ocupació i Suport a Estudiants sol·licitarà pressupostos i comunicarà les dades del proveïdor del servei.

 

 

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464