Saltar apartados

Altres convocatories en la UA

Com oferir pràctiques en la UA a estudiants de la pròpia universitat

L'alumnat de la UA pot realitzar pràctiques curriculars o extracurriculars en la pròpia universitat, en les seues unitats organitzatives (centres, departaments, serveis, unitats, etc.). La normativa aplicable és la mateixa que regeix les pràctiques externes que es realitzen en entitats col·laboradores, a excepció del conveni de cooperació educativa, que no és necessari al ester vinculades a la mateixa universitat.

Per a oferir pràctiques a l'alumnat de la UA, la unitat organitzativa ha de realitzar una proposta de pràctiques que serà valorada pel Centre on s'impartisca la titulació per a la qual vaja dirigida. 

Si les pràctiques són extracurriculares i remunerades, la proposta es publicarà a través d'una convocatòria que gestionarà la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat.

FORMULARI per a les propostes de pràctiques curs 2019-20

FORMULARI per a les propostes de pràctiques curs 2018-19 

 

Curs 2019-20 Convocatòries de pràctiques becades en la UA (per a estudiants de la UA)

PRA-02/2019-20: Convocatòria de pràctiques becades al departament Economia Aplicada i Política Econòmica de la Universitat d'Alacant durant el curs 2019-20 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-03/2019-20: Convocatòria de pràctiques becades a la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant durant el curs 2019-20

PRA-06/2019-20: Convocatòria de pràctiques becades al departament de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant durant el curs 2019-20 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-08/2019-20: Convocatòria de pràctiques becades al departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes de la Universitat d'Alacant durant el curs 2019-20 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

 

Curs 2018-19 Convocatòries de pràctiques becades en la UA (per a estudiants de la UA)

 

PRA-01/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-02/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades en "Fab Lab Alicante", del departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-03/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades en la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-04/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la Universitat d' Alacant - Projecte QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO (QEC) durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-05/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades a l'Oficina de Gestió de Projectes Internacionals de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-06/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Tecnologia Informàtica i Computació de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-07/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública, i Història de la Ciència de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-08/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Química Inorgànica de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-09/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades a la Unitat de Laboratoris de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-10/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al Servei de Llengües de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-11/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al Centre d'Autoaprenentatge, depenent del Servei de Llengües, per a suport als/les aprenents de valencià i conducció de classes de conversa a la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-12/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades a l'Institut Interuniversitari de Geografia de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-14/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al vicerectorat d'Estudiants i Ocupació (Projecte Institucional Alumni UA) de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-15/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al dpt. de Tecnologia Informàtica i Computació de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-16/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Tecnologia Informàtica i Computació de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-17/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades en l'Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina (IUESAL) de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-18/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculares becades en el departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-19/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades a la Unitat de Laboratoris de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-20/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al Centre d'Autoaprenentatge, depenent del Servei de Llengües, per a suport als/les aprenents de valencià i conducció de classes de conversa a la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-21/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant, per a col·laborar en tasques d'edició i difusió de la Revista Enfermería y Cultura de los Cuidados  de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-22/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant, per a col·laborar en tasques d'investigació i docència en Simulació Clínica de la Universitat d' Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-23/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-24/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes de la Universitat d'Alacant, per a col·laborar en el projecte "Fab Lab Alicante" durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA.

PRA-25/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d'Innovació i Formació Didàctica de la Universitat d'Alacant, durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-26/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d'Innovació i Formació Didàctica de la Universitat d'Alacant, durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-27/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant, durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-28/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant (Projecte Chatbot), durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-29/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d' Infermeria de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-30/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d'Ecologia de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-31/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-32/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant, durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-33/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Tecnologia Informàtica i Computació de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-34/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Tecnologia Informàtica i Computació de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-35/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament de Tecnologia Informàtica i Computació de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-36/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades a la Unitat de Laboratoris de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-37/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades a la Seu Ciutat d'Alacant (Aula de Salut) de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-38/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades a l'Oficina de Gestió de Projectes Internacionals de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-39/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades al departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes (Projecte Artefactes) de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

PRA-40/2018-19: Convocatòria de pràctiques extracurriculars becades a la Càtedra Marjar d'Innovació Sostenible de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-19 CONVOCATÒRIA FINALITZADA

 

CONVOCATÒRIES CURSOS ANTERIORS

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464