Saltar apartados

Convocatòria 2014

 

 

 

logoerasmus4 

 

 

Nou programa AITANA - ERASMUS + PRÀCTIQUES 

Termini de sol·licitud per als estudiants: del 26 de juny al 24 de juliol 2014

Avís per als i les sol·licitants que van indicar en la seua sol·licitud que aportarien empresa en cas de quedar beques sense assignar: Erasmus solament ens va concedir 26 de les 50 beques que vam sol·licitar (a totes les universitats ens han concedit la meitat), per la qual cosa no ens han quedat beques sense assignar després de la fase de selecció per part de les empreses amb oferta pública. La nostra  intenció és sol·licitar més beques quan enviem a Erasmus el nostre informe de seguiment a l'abril, així que si hi haguera alguna novetat us avisaríem per correu electrònic per si encara estiguéreu interessats. Us recorde que amb el nou Erasmus + existeix l'opció de la mobilitat amb Beca 0, és a dir, que podríeu fer unes pràctiques sense beca però amb el conveni i l'acord de pràctiques signat per la Universitat d'Alacant en el marc del programa Erasmus. Si algun de vosaltres està interessat en aquesta opció i ja té l'acceptació d'una empresa,  pot enviar-nos un correu electrònic a partir del 7 de gener.  

Llistat definitiu d'ADMESOS en el programa: sol·licitants que compleixen els requisits acadèmics per a poder participar en el programa. A partir d'aquest moment, anem a realitzar la preselecció per a les ofertes publicades. Durant el mes d'octubre, els/les preseleccionats/as aniran rebent un correu electrònic en el qual  els informarem de l'empresa a la qual enviarem el currículum.  Aquells sol·licitants que no entren en el procés de preselecció rebran una notificació en acabar el procés de preselecció per a les ofertes del seu perfil d'estudis.

Llistat definitiu d'EXCLOSOS en el programa: sol·licitants que  no compleixen algun dels requisits acadèmics  per a poder participar en el programa una vegada revisades les reclamacions rebudes.

 

Llistat provisional d'admesos en el programa: sol·licitants que compleixen els requisits acadèmics per a participar en el programa de mobilitat per a pràctiques en aquesta convocatòria 2014-2015. IMPORTANT: us recordem que amb la nova normativa Erasmus el màxim de mesos de mobilitat per cicle d'estudis és de 12 mesos (inclosa la mobilitat d'estudis i pràctiques). Aquest requisit s'aplicarà a l'hora de realitzar la preselecció.

Llistat provisional d'exclosos en el programa: sol·licitants que no compleixen algun dels requisits acadèmics per a participar en el programa de mobilitat per a pràctiques en aquesta convocatòria 2014-2015. Termini de reclamació: del 22 al 24 de setembre inclosos, enviant un correu electrònic a practicasleonardo-erasmus@ua.es o presentant escrit en el Registre General de la UA.

 

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS:

1.      Qui pot participar

2.      Característiques de les estades i de les ajudes

3.      Destinacions previstes i procés de selecció

4.      Formulari d'inscipció

5.      Calendari de gestió

6.      Informació d'interès per a la preparació de les estades

7.      Normativa i documentació

 

Durant el període 2014 – 2020 estarà vigent el nou programa europeu de mobilitat Erasmus +.  La Universitat d'Alacant adapta el seu programa de pràctiques Aitana a la nova convocatòria europea i per al pròxim curs 2014-2015 el nou programa tindrà les següents característiques:

Qui pot participar:

 • Els estudiants que continuen els seus estudis oficials en la UA  i es matriculen durant el curs acadèmic 2014-2015 en un pla d'estudis de Grau, Màster o Doctorat.  Per als estudis de Grau, a més hauran de tenir superats el cinquanta per cent dels crèdits del pla d'estudis (es comprovaran els requisits una vegada acabada la matrícula 2014-2015 al setembre).
 • Recentment titulats de la UA: solament si s'inscriuen en la convocatòria del  seu últim any d'estudis i per a realitzar les seues pràctiques dins dels 12 mesos següents a la finalització d'estudis. És a dir, durant el curs 2014-2015 podran realitzar pràctiques aquelles persones que s'inscriguen en aquesta convocatòria, hagen estat matriculats durant el curs 2013-2014 i finalitzen els seus estudis en aquest mateix curs.
 • La inscripció es realitzarà a través d'un formulari on line que s'obrirà el 26 de juny.

Característiques de les estades i quantia de les beques:

 • Les pràctiques podran tenir una durada mínima de 2 mesos i  durant aquesta primera convocatòria 2014 -2015 podran realitzar-se entre gener de 2015 i el 30 de setembre de 2015 (excepte en el cas de titulats, ja que es tindrà en compte el límit de 12 mesos després de la finalització dels seus estudis).
 • La beca Erasmus només finançarà 3 mesos de pràctiques. No obstant açò, les pràctiques podran perllongar-se amb “beca zero” (segons denominació del programa Erasmus +) en aquestes circumstàncies:
  • Almenys 1 mes més amb finançament de la UA.
  • Fins al límit per a la finalització de les pràctiques amb el finançament que aporte l'empresa d'acollida directament a l'estudiant (en els casos en què l'empresa indique que remunerarà les pràctiques).
  • Fins al límit de la finalització de les pràctiques sense finançament.

IMPORTANT: La durada màxima de les pràctiques dependrà de la resta de les mobilitats Erasmus que s'hagen realitzat tant dins del nou programa Erasmus + com en l'anterior Erasmus. També de la previsió de la mobilitat que es puga realitzar en el que queda de cicle d'estudis. Un/una estudiant pot realitzar mobilitats dins de cada cicle d'estudis superiors amb una durada màxima de 12 mesos (veure més endavant, les compatibilitats amb la resta de mobilitats)

QUANTIA DE LA BECA ERASMUS: Segons el nivell de vida dels diferents països de destinació, el programa Erasmus +  ha establit tres grups de països amb tres quanties diferents:

Grup 1: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa   400€ / mes.

Grup 2: Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia  350€ / mes.

Grup 3: Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i antiga República Iugoslava de Macedònia  300€ / mes.

QUANTIA DE L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA DE LA UA: Durant els 3 mesos amb beca Erasmus, la UA aportarà una quantitat complementària fins a arribar als 650 € / mes.  Amb el finançament exclusiu de la UA, les pràctiques podran extendre's almenys 1 mes més amb una ajuda també de 650 € / mes,  o amb la quantitat que complete aqueixa suma si l'empresa d'acolliment aporta finançament al becari o a la becària.

 

Destinacions previstes i procés de selecció:

Amb la convocatòria es publicaran les destinacions previstes, que poden ser empreses, associacions, centres educatius de qualsevol nivell d'ensenyament, centres de recerca, ONG o qualsevol entitat pública o privada,   situades en països membres de la UE (més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Macedònia). Amb cada plaça proposada s'indicarà el pla d'estudis per al qual s'ofereix així com els requisits d'idioma i uns altres.

Si algun/a sol·licitant vol aportar una empresa al programa tindrà dues opcions:

 • Incorporar la proposta abans de la publicació de la convocatòria de manera que aparega en l'oferta pública disponible per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits. Per a açò, l'empresa haurà d'enviar per correu electrònic el formulari amb la proposta abans del dia 2 de juny a la Unitat de Pràctiques. Vista la proposta, si és acceptada s'incorporarà a l'oferta pública.
 • Indicar en el moment de la seua sol·licitud que volen aportar una empresa a títol individual per a realitzar les seues pràctiques. En aquest cas, una vegada realitzada la selecció per a l'oferta pública i si quedaren beques per assignar, es realitzaria  un procés d'assignació entre els sol·licitants que confirmen que disposen d'empresa.

Els/les sol·licitants podran seleccionar les destinacions als quals vulguen optar i complisquen requisits per ordre de preferència, i en cas de ser necessària una preselecció, el criteri serà la nota mitja de l'expedient. Les candidatures s'enviaran a les empreses perquè realitzen la selecció definitiva. Aquestes podran realitzar entrevistes i proves que els ajuden en la selecció.

Les pràctiques hauran de complir la normativa general per a les pràctiques externes dels estudiants universitaris quant al contingut formatiu (tasques i activitats directament relacionades amb el perfil professional del pla d'estudis del participant) i quant a la supervisió (el/la participant tindrà assignat un tutor/a acadèmic en la UA i un tutor/a professional en l'empresa d'acollida). El/La participant haurà d'emplenar els informes que se li requerisquen tant per part de la UA com per part de la Comissió Europea i l'empresa d'acollida haurà d'emplenar una valoració de les pràctiques realitzades en finalitzar les mateixes.

Els i les sol·licitants hauran d'indicar en el formulari de sol·licitud el nivell d'idioma que tenen. No és necessari presentar documentació amb l'acreditació oficial de l'idioma que es demane en cada oferta, però les entitats col·laboradores realitzaran una entrevista a les persones preseleccionades per a comprovar que compleixen amb el nivell requerit.  

Tots/es els/les estudiants als quals se'ls adjudique una beca Erasmus+ (amb o sense finançament) hauran de fer una prova de nivell abans de l'inici de la mobilitat d'una de les cinc llengües quan les pràctiques en el país de destinació es realitzen en alguna d'elles.  Al final de l'estada, hauran de tornar a fer una altra prova de nivell d'aqueix mateix idioma. La prova de nivell es realitzarà en la plataforma que la Comissió Europea posarà a la disposició de totes les universitats.

Compatibilitats amb la mobilitat Erasmus per a estudis i amb l'anterior programa Erasmus dins del PAP:

Els i les  estudiants podran sol·licitar diverses mobilitats de fins a un màxim de 12 mesos per cada cicle d'estudis (12 mesos per a grau, 12 mesos  per a màster i   12  mesos  per a  doctorat  amb  un  total  d'un màxim  de  36 mesos per als tres cicles). Per exemple, un/una estudiant podrà realitzar durant els seus estudis de grau dos períodes de mobilitat d'estudis amb una durada de 9 mesos, i una mobilitat de pràctiques de 3 mesos. I durant els seus estudis de màster podrà sol·licitar de nou una o diverses mobilitats.

Un/una estudiant podrà realitzar durant el mateix curs una mobilitat per a estudis i una mobilitat per a pràctiques, però en períodes diferents.

Un/una estudiant podrà sol·licitar una mobilitat per a pràctiques si ja ha realitzat una mobilitat per a estudis o pràctiques en l'anterior programa Erasmus sempre que no haja superat el límit de 12 mesos per cicle d'estudis. No obstant açò, la UA donarà prioritat a aquells sol·licitants que no hagen realitzat anteriorment unes pràctiques Erasmus o Leonardo da Vinci.

Llistat de destinacions previstes (recomanem consultar de nou el dijous 26 abans de realitzar la inscripció per si hi haguera una modificació d'última hora)

L'oferta número 17 no la podrem tenir en compte per al procés d'assignació perquè l'empresa està en procés de reorganització i ens comunica que no pot acollir a més estudiants en pràctiques.

Formulari d'inscripció

El formulari d'inscripció estarà obert des del 26 de juny sobre les 10:00  fins al 24 de juliol (tot el dia). En el mateix formulari s'indicaran per ordre de preferència els codis de les ofertes a les quals es vol optar (veure codis en el llistat de destinacions previstes) i s'adjuntarà un arxiu amb el currículum redactat en l'idioma en el qual es durien a terme les pràctiques. Si es requireixen dos idiomes per a la mateixa pràctica, es redactarà en uns d'ells indistintament.

Si abans d'acabar el termini d'inscripció es desitja modificar alguna dada o el currículum, es pot enviar un altre formulari. Es donarà per vàlid l'últim formulari enviat.

Si en les destinacions previstes no hi ha oferta per a un determinat perfil d'estudis, o no es compleixen requisits d'idioma, recomanem inscriure's igualment i deixar buits els camps relatius a les ofertes, ja que durant els mesos de gestió poden arribar noves propostes i avisaríem a les persones inscrites i que complisquen el perfil demandat, sempre que tinguem beques per assignar.

Aquells/es sol·licitants que tinguen pensat aportar una empresa en finalitzar el procés de selecció per a l'oferta pública, hauran de marcar la casella del formulari que així ho indica.

Formulari

 

Calendari de gestió previst:

 

Període d'inscripció Del 26 de juny al 24 de juliol
Comprobació de requisits per a poder participar Setembre, tras la finalització del període de matriculació
Publicació en la web del llistat provisional de participants que cumpleixen requisits Setmana del 15 al 19 de setembre
Termini de reclamacions Tres dies a contar des del dia següent al de la publicació
Publicació en la web del llistat definitiu de participants Tras la revisió de reclamacions, sobre la setmana del 22 al 26 de setembre
Procés de preselecció i enviament de currículums a les empreses Des de finals de setembre fins a finals d'octubre
Tancament del procés d'assignació per a l'oferta pública Desembre
Apertura del termini per a aportar empreses si queden beques per assignar

A partir del 7 de gener

 

 

 Més informació en la unitat de Pràctiques (pavelló d'Alumnat), en el telèfon 965909826 o en el correu practicasleonardo-erasmus@ua.es

 

Informs i documentació d'interès per a la preparació de les estades 

 • Aquells/es estudiants que resulten seleccionats/des trobaran en aquesta pàgina tota la informació neccesaria per a preparar la seua estada.

Informació d'interès per a la preparació de les estades

 • Sol·licitud d'ajudes establides en el programa Erasmus + per a participants amb necessitats especials: veure convocatòria 2014-2015

Normativa i documentació:

Pràctiques en Empreses i Institucions


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464