Saltar apartados

Qualificació Prova d'Accés Majors de 45 anys

  • Cada exercici es puntuarà amb una qualificació de zero a deu, completada amb tres xifres decimals, arredonida a la mil·lèsima més pròxima i en cas d'equidistància a la superior. Cadascun dels exercicis de la prova rebrà una qualificació independent. La qualificació final serà el resultat de ponderar la qualificació d'aquests exercicis de la següent manera: 50% per a l'exercici de comentari de text d'un tema d'actualitat i 25% per a la qualificació dels dos exercicis restants.
  • La qualificació final de la prova d'accés es determinarà amb una puntuació de zero a deu i expressada amb tres xifres decimals, arredonida a la mil·lèsima més pròxima i en cas d'equidistància a la superior.
  • S'entendrà que el candidat ha superat la prova d'accés quan obtinga un mínim de cinc punts en la qualificació final, i no es podrà, en cap cas, fer la mitjana quan s'obtinga una qualificació inferior a quatre punts en algun dels tres exercicis.
  • S'haurà d'obtenir una resolució d'apte en l'entrevista personal com a condició necessària per a la posterior resolució favorable d'admissió de l'interessat.

Accés Majors 45 anys


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Ap. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464