Saltar apartados

Matrícula en la Prova d'Accés per a Majors de 45 anys

Curs 2020-21

Tota la prematrícula es durà a terme mitjançant una aplicació web:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaPremat/

 TERMINI DE LLIURAMENT: del 1 al 26 de febrer de 2021

1.-La primera vegada haurà d'indicar el seu DNI/NIE/PASSAPORT.

2.-En la següent pantalla haurà de triar el tipus de prova en la qual realitzar la prematrícula. En posteriors accessos podrà modificar o donar d'alta noves proves.

3.- Posteriorment se li sol·licitaran les dades personals, incloent un mail vàlid en el qual rebran la informació de la seua alta o modificacions en la seua prematrícula.

4.-En la següent pantalla indicaran l'estudi de Grau de la Universitat d'Alacant per al qual sol·liciten l'accés. A més si sol·licita alguna adaptació en les proves haurà de marcar-ho i indicar-les en el text lliure.

5.- Finalment, s'haurà de adjuntar una còpia del seu DNI/NIE/PASSAPORT i indicar el tipus de matrícula per a l'abonament de les taxes. En aqueix moment podrà pagar la matrícula directament a través de TPV virtual o imprimir una còpia del rebut que haurà d'abonar en les entitats col·laboradores.

Manual en pdf


Imports:

  • Ordinària: 78.20 euros.
  • Família nombrosa o monoparental categoria general (3 o 4 fills): 39.10 euros
  • Família nombrosa o monoparental categoria especial o discapacitats o víctimes de terrorisme o víctimes de violència de gènere o exclusió social o estar en sistema de protecció de menors en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat: 0 euros.  

 

En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa del mateix segons les instruccions que reba per mail al costat del seu prematrícula

 

  • Si forma part d'una família nombrosa, còpia del títol actualitzat.
  • Si forma part d'una família monoparental, còpia del títol actualitzat.
  • Si sol·licita exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33%, còpia de la certificació d'aqueixa circumstància.
  • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes, còpia dels següents documents: el que acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
  • En cas de ser víctima de violència de gènere, còpia de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que siga víctima d'aquesta violència.
  • En cas d'haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, copiade la certificació de la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
  • En cas d'estar en situació d'exclusió social, còpia del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

En tots els casos el TERMINI DE LLIURAMENT serà del 1 al 26 de febrer de 2021

 Protocol de petició d'adaptacions per a les PAU M25-45

Accés Majors 45 anys


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Ap. Correus 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464