Saltar apartados

Matrícula en el Seminari d'Orientació per a Majors de 45 Anys

Curs 2019-20

 

La Universitat d'Alacant, a través del Secretariat d'Accés depenent del Vicerectorat d'Estudians, organitza des de fa diversos anys les Proves d'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.

Amb la finalitat d'orientar i informar dels detalls d'aquestes proves, a més de publicar guies amb normatives, contingut dels programes, objectius, bibliografia, etc. de les assignatures que componen els exercicis de les Proves, el Vicerectorat d'Estudians, organitza des de fa diversos anys les Proves d'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. planifica cada any reunions de coordinació amb el professorat dels Centres de Formació de Persones Adultes (CFPA) que ve impartint cursos de preparació a aquest col·lectiu. Els assistents a aquestes classes formen part important dels alumnes que finalment determinen presentar-se a aquestes Proves en la Universitat.

Amb els canvis introduïts en les Proves arran de la publicació del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles i la correcció d'errors, les proves es regiran per esmentat Reial decret i la nova Ordre de la Consellería pendent de publicació.

Per a aquest curs 2019-20 la Universitat d'Alacant, després de l'experiència obtinguda en el seminari impartit en els cursos passats, s'intenta aprofundir en la labor d'orientar i informar als alumnes que ho desitgen sobre aquestes proves i es pretén arribar a un grau de col·laboració més estret amb el professorat dels Centres de FPA, la qual cosa permetrà que els alumnes que tinguen interès a presentar-se a les proves ho facen amb una millor preparació.

Per a açò ha preparat un 

SEMINARI D'ORIENTACIÓ PER A la PREPARACIÓ DE LES PROVES PER A MAJORS DE 25 i 45 ANYS

Estructura del Curs:

Aquest seminari està destinat aquells alumnes que desitgen presentar-se a les Proves d'Accés per a Majors de 25 i 45 anys.

El seu objectiu és establir unes pautes de treball que orienten a l'alumne en la preparació de les assignatures comunes i específiques que componen les proves.

Està pensat perquè a través de les sis sessions de treball de cadascuna de les assignatures, del suport del material didàctic escrit i de la informació renovada i d'última hora que facilita l'accés al Campus Virtual de la Universitat d'Alacant, ajuden a l'estudiant com aprendre els continguts i procediments de cadascuna de les matèries, tant comunes com a específiques, i l'estructura dels sistemes d'avaluació. 

Les sessions, amb un total de nou hores de cada matèria, excepte el comentari de text que tindrà una durada de dotze hores, s'impartiran per professorat tant de la Universitat com de Centres de FPA, que han sigut coordinats pel professor especialista elaborador de les diferents proves.

L'alumne matriculat en el Seminari, tindrà dret a una Targeta d'Identificació Universitària (TIU) de la UA que et permetrà l'accés a les aules d'informàtica i a altres serveis del campus (esports, seminaris, biblioteques, correu electrònic, etc.).

S'impartiran dues sessions que intenten afavorir el seguiment del curs: 

  • Tècniques d'Estudi (1ª Part)
  • Tècniques d'Estudi (2ª Part) i Introducció al maneig del Campus Virtual
Calendari Acadèmic:

El seminari s'impartirà els divendres a la vesprada compresos entre el 18 d'octubre de 2019 i el 3 d'abril de 2020. 

Període de Matrícula i Taxes:

La matrícula es podrà realitzar entre els dies  9 de setembre al 11 d'octubre, tots dos inclusivament i les taxes a abonar ascendeixen a 70€ , no existint la possibilitat d'exempció o reducció alguna.

S'impartirà sessions d'orientació només d'aquelles assignatures de les quals almenys es matriculen 20 alumnes. 

La matrícula és única i es correspon amb el dret a assistir a les sessions de les assignatures comunes i les que componen l'opció triada en el moment de la matrícula.

La distribució dels alumnes per aules es publicarà el 14 d'octubre de 2019 en aquest enllaç:

https://sa.ua.es/va/mayores-25/ultima-hora-seminari-orientacio-per-a-majors-de-25-anys.html

Consideracions finals:

En tractar-se d'un seminari d'orientació no es realitzaran avaluació dels continguts. No s'expedirà cap tipus de diploma o certificat acreditatiu de participació del mateix, encara que sí certificats diaris d'assistència.

L'elecció d'una determinada opció del Seminari no vincula a la posterior opció triada en la matrícula de les Proves.

 

OPCIONS PER A LLIURAR LA MATRÍCULA EN EL SEMINARI:

En tots els casos el TERMINI DE LLIURAMENT serà del 9 de setembre al 11 d'octubre, tots dos inclusivament

 

Accés Majors 45 anys


Universidad de Alicante
Negociat d'Accès
Aptdo Correos 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464