Saltar apartados

Estructura de l'Accés Majors de 40 anys

Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 40 per acreditació d'experiència laboral i professional s'estructuren en dues fases: Fase de valoració i Fase d'entrevista personal.

  • En la Fase de valoració dels mèrits es tindrà en compte l'experiència laboral i professional, la formació prèvia i altres mèrits.

L'experiència laboral i professional es valorarà amb una qualificació numèrica expressada amb dos decimals no podent ser superior, aquesta qualificació, a 7,00 punts.

La formació es valorarà amb una qualificació numèrica expressada amb dos decimals no podent ser superior, aquesta qualificació, a 2,00 punts

Dins de l'apartat d'altres mèrits es valorarà el coneixement del valencià i d'idiomes comunitaris. La puntuació total d'aquest apartat no pot superar 1,00 punt.

Una vegada superada la fase de valoració, i sempre que el candidat haja obtingut una qualificació mínima de 5 punts, el Tribunal convocarà al sol·licitant a la realització d'una entrevista.

  • En la Fase d'entrevista personal es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per a seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de Grau triada. Aquesta prova serà qualificada com a APTE O NO APTE. Als candidats que obtinguen una qualificació de NO APTE en la fase de l'entrevista personal, se'ls considerarà que no han superat la prova d'accés per a majors de 40 anys en la Universitat d'Alacant.

Accés Majors 40 anys


Universidad de Alicante
Negociat d'Accès
Aptdo Correos 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464