Saltar apartados

Qualificació Prova d'Accés Majors de 25 anys

  • Cada exercici, tant de la fase general com de l'específica, es puntuarà amb una qualificació de zero a deu, completada amb dues xifres decimals, arredonida a la mil·lèsima més pròxima i en cas d'equidistància a la superior. 
  • Cadascun dels exercicis de la fase general rebrà una qualificació  independent. La qualificació de la fase general serà el resultat de ponderar la qualificació d'aquests exercicis de la següent manera: 40% per a la prova de comentari de text d'un tema d'actualitat i 20% per a la qualificació dels tres exercicis restants. 
  • Cadascun dels dos exercicis de la fase específica rebrà una qualificació independent. La qualificació de la fase específica serà la mitjana aritmètica dels dos exercicis que la integren.
  • Els estudiants que es presenten per dues branques de coneixement tindran dues qualificacions, una per a cada branca. Cada qualificació de la Fase Específica dels estudiants que es presenten per dues branques serà la mitjana aritmètica de les dues millors qualificacions d'assignatures associades a la corresponent branca de coneixement. 
  • La qualificació final de la prova d'accés serà la mitjana aritmètica de les qualificacions d'ambdues parts, la general i l'específica, i es determinarà amb una puntuació de zero a deu i expressada amb dues xifres decimals, arredonida a la mil·lèsima més pròxima i en cas d'equidistància a la superior. 
  • S'entendrà que el candidat ha superat la prova d'accés quan obtinga un mínim de cinc punts en la qualificació final, i no es podrà, en cap cas, fer la mitjana quan no s'obtinga una qualificació igual o superior a quatre punts tant en la fase general com en la fase específica.

Accés Majors 25 anys


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Aptdo Correos 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464