Saltar apartados

Estructura Prova Majors de 25 anys

L'estructura  de la Prova d'Accés per a Majors de 25 anys constarà de dues fases:

· Fase general

  • tindrà com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per a continuar amb èxit estudis universitaris, així com la capacitat de raonament i d'expressió escrita.
  • constarà de quatre exercicis:

· Comentari de text o desenvolupament d'un tema general d'actualitat.

· Llengua: castellà.

· Llengua: valencià.

· Llengua estrangera: a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès.

· Fase Específica

  • té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per a continuar i superar els estudis de la branca de coneixement triada per ells.

  • constarà de dos exercicis i s'estructura en cinc branques de coneixement: Rama A (Arts i Humanitats), Rama B (Ciències), Rama C (Ciències de la Salut), Rama D (Ciències Socials i Jurídiques) i Rama I (Enginyeria i Arquitectura).

  • en cadascuna de les cinc branques de coneixement, els candidats s'examinaran de dues matèries. La relació de les matèries, per branques de coneixement, és la següent: 

· A Arts i Humanitats. Els estudiants s'examinaran de dues assignatures a escollir entre Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècniques d'Expressió Plàstiques.

· B Ciències. Els estudiants s'examinaran obligatòriament de Matemàtiques i escolliran una assignatura entre Física o Química.

· C Ciències de la Salut. Els estudiants s'examinaran obligatòriament de Biologia i escolliran una assignatura entre Física o Química.

· D Ciències Socials i Jurídiques. Els estudiants s'examinaran de dues assignatures a escollir entre Geografia, Història o Matemàtiques.

· E Enginyeria i Arquitectura. Els estudiants s'examinaran obligatòriament de Matemàtiques i escolliran una assignatura entre Física i Dibuix Tècnic.

* Els alumnes que es presenten a Matemàtiques i Física tindran automàticament la doble via de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

  • els estudiants podran presentar-se per dues branques de coneixement, realitzant tres exercicis en la fase específica, d'acord amb les següents possibilitats:

· A-D (Arts i Humanitats) i (Ciències Socials i Jurídiques). Els estudiants s'examinaran obligatòriament d'Història i escolliran una assignatura a triar entre Filosofia, Dibuix Artístic o Tècniques d'Expressió Plàstiques i una assignatura a triar entre Geografia o Matemàtiques.

· B-C (Ciències) i (Ciències de la Salut). Els estudiants s'examinaran obligatòriament de Matemàtiques i Biologia i escolliran una assignatura a triar entre Física o Química.

· B-E (Ciències) i (Enginyeria i Arquitectura). Els estudiants s'examinaran obligatòriament de Matemàtiques i

Haurà de triar una de les opcions següents:

a) Examinar-se de Física.

b) Examinar-se de Química i Dibuix Tècnic.

c) Examinar-se de Física i Química.

d) Examinar-se de Física i Dibuix Tècnic.

· B-C-E (Ciències de la Salut) i (Enginyeria i Arquitectura). Els estudiants s'examinaran obligatòriament de  Matemàtiques, Biologia i Física.

 

La durada màxima de cadascun dels exercicis serà de 60 minuts, excepte de l'exercici de comentari de text d'un tema d'actualitat i dels exercicis de Dibuix Artístic i Tècniques d'Expressió Plàstiques, de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, la durada de les quals serà de 75 minuts.

Accés Majors 25 anys


Universitat d'Alacant
Negociat d'Accès
Aptdo Correos 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464