Saltar apartados

Beca de Col·laboració

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ

 

CURS 2019-20

 

MOLT IMPORTANT: En aquesta mateixa pàgina es troba la normativa reguladora d'aquesta convocatòria. La informació que facilitem a continuació és un extracte de les bases de la corresponent convocatòria i, per tant, poguera existir alguna omissió que resulte d'interès per al cas concret del/de la sol·licitant.

 

 

Informació

     Beques per a promoure la iniciació en tasques d'investigació dels estudiants universitaris que vagen a finalitzar els estudis de segon cicle, últim curs de Grau o primer curs de Màster Universitari Oficial. Aquesta beca els permet iniciar-se en tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant.

     Es convoquen 2.356 beques de col·laboració per al curs 2017-2018, 58 d'elles en la Universitat d'Alacant.

 • Distribució de les beques de col·laboració als departaments proposats pel Consell Social:

 Anexo

https://web.ua.es/va/consejo-social/consell-social.html

 

Legislació

    Resolució de 25 de juliol de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2016-2017. BOE 156 de 1 de julio de 2019.

 

 

Requisits Acadèmics

Estudiants de Grau o Segon Cicle

 • Els estudiants de Grau hauran de trobar-se cursant els últims crèdits per a completar els requisits per a l'obtenció del títol, i haver superat el 75% de la càrrega lectiva.
 • Haver obtingut com a nota mitjana la qualificació següent (segons el barem de la convocatòria):

7,25  per a la branca d'Enginyeria,  Arquitectura o Ensenyaments Tècnics

7,70  per a les branques  Ciències, CC. Experimentals i  Ciències Socials i Juridicas

7,80 per a la branca de Ciències de la Salut i

8,00 per a les branques d'Arts  i Humanitats.

 • Estar matriculat en 2018-19 en ensenyament oficial de TOTS els crèdits que li resten per a finalitzar els seus estudis.
 • No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Graduat o Master oficial.

 

 Estudiants de primer curs de Master Universitari Oficial

 • No estar en posixión o en disposició legarl d'obtenir un títol acadèmic de Màster Oficial.
 • Estar matriculat en 2018-2019 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de Màster.
 • Haver obtingut com a nota mitjana en l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés al màster la qualificació següent (segons el barem de la convocatòria):

7,25  per a la branca d'Enginyeria,  Arquitectura o Ensenyaments Tècnics

7,70  per a les branques  Ciències, CC. Experimentals i  Ciències Socials i Juridicas

7,80 per a la branca de Ciències de la Salut i

8,00 per a les branques d'Arts  i Humanitats.

 

 • Presentar un projecte de col·laboració PUNTUAT PEL CONSELL DEL DEPARTAMENT en el qual aquest vaja a desenvolupar-se. 

Sol·licitud

     La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el FORMULARI accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri en l'adreça https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998142/ficha.html en «Accés al servei en línia».

    Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, si el sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura acceptats per la seu electrònica, completarà el procés electrònic de presentació de la solictitud acompanyant a través de la pàgina web, mitjançant imatge llegible (escanejada o fotografiada) i en fitxer format pdf la plantilla facilitada per l'aplicació informàtica  amb un esquema del projecte de col·laboració i l'avaluació del mateix pel departament, fins al 18 de setembre de 2018.

Documentació a adjuntar juntament amb la sol·licitud de beca:


 • El projecte de col·laboració avaluat pel Consell de Departament correspondiente. Es presentarà segons esquema especificat en el formulari en línia de sol·licitud.

Si els teus estudis no han sigut cursats íntegrament en la Universitat d'Alacant hauràs de presentar el Certificat acadèmic (primer i segon cicle) en la unitat de beques (pavelló  d'Alumnat)

 

Termini

Fins al 18 de setembre de 2019 inclusivament.

 NOTA IMPORTANT: Si teniu crèdits que encara no han sigut convalidats o reconeguts, heu de passar per la Secretaria del vostre Centre abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, per a sol·licitar la seua incorporació al vostre expedient acadèmic.

PÀGINA DE CONSULTA:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998142/ficha.html

Estat de Tramitació

     L'alumne podrà consultar l'estat de tramitació de la seua beca en la pàgina web del Ministeri d'Educació  https://sede.educacion.gob.es/portada.html en l'apartat Notificacions

 

Resolució Provisional            

Publicada la resolució  provisional de la beca de col·laboració per al curs 2018-19: pot veure els resultats de la seua beca en el TAULER D'ANUNCIS  de la Unitat de Beques.

 • Assignació de places de la Beca de Col·laboració
 • Resolució Beca de Col·laboració per departaments
 • Resolució Beca de Col·laboració per ordre alfabètic (solament visible en ordinadors de la Universitat d'Alacant)
 • Codis de Denegació de la Beca de Col·laboració

 

 La resolució definitiva de la beca de col·laboració es publicarà en el tauler d'anuncis del Negociat de Beques.

 

Reclamacions i Recursos

     

    Contra la resolució provisional podran presentar les al·legacions en el termini dels 10 dies següents a la publicació dels llistats provisionals.

     Contra la resolució definitiva podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des de la publicació de la resolució o bé interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

 

Obligacions

     Els beneficiaris de beca de col·laboració tindran entre altres obligacions (consultar convocatòria) la de:

     Una vegada finalitzada la col·laboració hauran de presentar certificació acreditativa del Director del departament d'haver prestat la col·laboració en els termes previstos en la convocatòria, en la unitat de beques de la universitat, qui ho remetrà a la Direcció general de Política Universitària per a donar per finalitzat el procediment. Aquesta certificació assortirà els efectes de justificació de la subvenció concedida previstos en la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464