Saltar apartados

Beques Santander Progrés

Convocatòria 2019-2020

 • Convocatòria BOUA
 • Informació General: El Banc de Santander a través del seu Programa "Beques Santander Progrés", convoca 8 beques per a estudiants de grau i postgrau de la Universitat d'Alacant.
 • Davant aquesta situació tan crítica en la qual està sumit el nostre país i amb la finalitat de secundar ara més que mai als nostres joves, des de Banc Santander s'ha considerat ampliar el termini d'inscripció de les Beques Santander Progrés fins al 20 de maig de 2020
Objecte

Facilitar l'accés a l'educació superior als estudiants amb els millors expedients acadèmics a nivell nacional de qualsevol curs de grau i postgrau i que hagen rebut una ajuda del Ministeri d'Educació i Formació Professional o una beca equivalent del Departament d'Educació del Govern Basc per al curs acadèmic 2019-2020

Quantia 1.000 %u20AC
Nº Beques 8
Normativa
Termini Fins al 31 de març de 2020
 
Sol·licitud

La sol·licitud és exclusivament telemàtica accedint a la web www.becas-santander.com

Requisits
 • Generals
  • Que l'estudiant haja rebut una ajuda del Ministeri d'Educació i Formació Professional o una beca equivalent del Departament d'Educació del Govern Basc durant el cursos 2019/2019. Aquest requisit serà condició sine qua non per a l'assignació de la beca/ ajuda.
  • Que l'estudiant designat dispose d'un dels millors expedients acadèmics del curs immediatament anterior a la convocatòria del Programa.
 • Específics universitat:
  • Les beques s'assignaran en funció de la major nota mitjana del sol·licitant tenint en compte el següent:
   1. Estudiants d'1º curse Grau: nota d'accés a la Universitat conforme a la fórmula 0,6 NMB + 0,4 EBAU.
   2. Estudiants deº 2 i posteriors cursos Grau: nota mitjana obtinguda en el curs anterior
   3. Estudiants d'1º curse Màster: nota mitjana dels estudis que els donen accés al màster.
   4. El còmput de la nota mitjana es realitzarà conforme al que s'estableix en els art. 22 i 30 de la Resolució per la qual el sol·licitant ha obtingut la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació (2019-20), incloent les qualificacions corresponents a crèdits no superats.
   5. Per al càlcul de la nota mitjana final, a la qualificació del sol·licitant, en el cas dels estudiants matriculats en 2º i posteriors cursos de Grau i als d'1º curs de Màster, se li aplicarà un coeficient corrector de 1,17 per a les notes procedents d'estudis de l'àrea d'arquitectura i enginyeria, de 1,11 per a les procedents d'estudis de l'àrea de ciències i de 1,05 per als procedents de l'àrea de ciències de la salut.
   6. Serà requisit que el sol·licitant s'haja matriculat, en el curs actual, de, almenys, el nombre de crèdits del curs complet dels seus estudis. A més, els estudiants deº 2 i posteriors cursos de Grau i als d'1º curs de Màster, serà requisit que s'hagen matriculat en el curs anterior de, almenys, el nombre de crèdits del curs complet dels seus estudis i haja superat la totalitat d'aquests.
   7. En cas d'igual nota mitjana final, el criteri de desempat serà la menor renda familiar obtinguda per l'estudiant en la convocatòria de caràcter general del Ministeri d'Educació (2019-20).
   8. Els beneficiaris de beca queden obligats a destinar el seu import a la finalitat per a la qual s'ha concedit. Es considerarà que no han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit, els qui hagen incorregut en alguna o algunes de les següents situacions:
    1. Haver anul·lat la matrícula; en aquest cas han de comunicar-lo a la Unitat de Beca, a través d'Instància Genèrica d'UA-Cloud.
    2. No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària i extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments de les branques de Ciències i d'Ensenyaments Tècnics, el percentatge mínim a superar serà del 40 per cent. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats.
    3. En qualsevol dels casos anteriors el beneficiari haurà de retornar els diners del Programa a la Universitat d'Alacant, a través dels mitjans establits.

Beques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3736

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464