Saltar apartados

Trasllats d'Expedient

Trasllat d'expedient per a alumnes que no han iniciat estudis universitaris

Normativa

  Normativa de la Universitat d'Alacant (Manual de Gestió Acadèmica)

Procediment

 

 

L'imprès normalitzat es lliura al costat de la documentació requerida en el Negociat d'Accés després del abonament de les taxes corresponents.

 

El Rebut del pagament de taxes abonat: l'imprès del pagament se li lliurarà en el Negociat d'Accés o bé pot obtenir-ho de forma telemàtica:

Concepte del Rebut: Trasllat d'Expedient (alumnes sense expedient)

Generar Rebut

En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa del mateix:

  • Si forma part d'una família nombrosa, còpia del títol actualitzat.
  • Si forma part d'una família monoparental, còpia del títol actualitzat.
  • Si sol·licita exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33%, còpia de la certificació d'aqueixa circumstància.
  • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes, còpia dels següents documents: el que acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
  • En cas de ser víctima de violència de gènere, còpia de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que siga víctima d'aquesta violència.
  • En cas d'haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, copiade la certificació de la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
  • En cas d'estar en situació d'exclusió social, còpia del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Nota important: El trasllat d'expedient es realitza directament entre la Universitat d'Alacant i les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa no és necessari acudir a aquest Negociat si l'alumne és admès en alguna de les esmentades universitats.

 

Imprès de Sol·licitud

  Imprès sol·licitud trasllat de d'expedient (Word)  
  Imprès sol·licitud trasllat de d'expedient (Pdf)  

Documentación a aportar

 
  • Fotocòpia del DNI
 
 
  • Fotocòpia de la Targeta de Selectivitat o Prova d'Accés per a Majors de 25 anys
 
 
  • Full de Admisió

També pot remetre'ns per mail la matrícula, enviant la sol·licitud emplenada, copia DNI i rebut ja abonat a acces@ua.es

Unitat d'Accés


Negociat d'Accès
Aptdo. Correus 99
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464