Saltar apartados

PAU Batxiller - Cicles

El Negociat d'Accés, juntament amb el Secretariat d'Accés del Vicerectorat d'Alumnat i el Servei d'Informació a l'Alumne, col·labora en l'organització de les Proves d'Accés a la Universitat dels alumnes que anualment han superat el Batxiller o un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Més informació al domini: Proves d'Accés a la Universitat

Serveis relacionats

- Duplicats o Compulses de la Targeta de Proves d'Accés a la Universitat
   

El duplicat o compulsa s'emet, prèvia sol·licitud de l'interessat/a, en el mateix dia, després del abonament de les taxes legalment establides. Serà necessària la identificació de l'interessat/a amb el seu DNI.

 

El Rebut del pagament de taxes abonat: l'imprès del abonament se li lliurarà en el Negociat d'Accés o bé pot obtenir-ho de forma telemàtica:

Concepte del Rebut: Duplicat de targeta de la prova d'aptitud per a l'accés a la universitat

Generar Rebut

En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa del mateix:

 • Si forma part d'una família nombrosa, còpia del títol actualitzat.
 • Si forma part d'una família monoparental, còpia del títol actualitzat.
 • Si sol·licita exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33%, còpia de la certificació d'aqueixa circumstància.
 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes, còpia dels següents documents: el que acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • En cas de ser víctima de violència de gènere, còpia de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que siga víctima d'aquesta violència.
 • En cas d'haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, copiade la certificació de la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
 • En cas d'estar en situació d'exclusió social, còpia del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
- Certificats de les Qualificacions de Proves d'Accés a la Universitat
   

El certificat s'emet, prèvia sol·licitud de l'interessat/a i després del pagament de les taxes legalment establides. Serà necessària la identificació de l'interessat/a amb el seu DNI. El termini mitjà de lliurament per als certificats és de cinc dies hàbils.

 

El Rebut del abonament de taxes abonat: l'imprès del pagament se li lliurarà en el Negociat d'Accés o bé pot obtenir-ho de forma telemàtica:

Concepte del Rebut: Certificat acadèmic (alumnes/as senseº n d'expedient)

Generar Rebut

En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa del mateix:

 • Si forma part d'una família nombrosa, còpia del títol actualitzat.
 • Si forma part d'una família monoparental, còpia del títol actualitzat.
 • Si sol·licita exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33%, còpia de la certificació d'aqueixa circumstància.
 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes, còpia dels següents documents: el que acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • En cas de ser víctima de violència de gènere, còpia de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que siga víctima d'aquesta violència.
 • En cas d'haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, copiade la certificació de la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
 • En cas d'estar en situació d'exclusió social, còpia del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
- Trasllat d'expedient

Unitat d'Accés


Negociat d'Accès
Aptdo. Correus 99
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3851

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464